Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Środki z Unii na zajęcia pozalekcyjne

Data: 04.10.2018 r., godz. 11.00   
Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne na projekty edukacyjne w szkołach, pokazuje Urząd Miasta Zielonka. Na najnowszy projekt Projekt „ABC... Uczę się...” Zielonka zdobyła 745 tys. zł.
Urząd Miasta Zielonka pozyskał kolejne już środki z Funduszy Europejskich na działania edukacyjne w naszym mieście. Tym razem będą to zajęcia dodatkowe w zielonkowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „ABC... Uczę się...”. Pozyskana kwota to 745 tys. zł.
Projekt „ABC... Uczę się...” to projekt mający na celu podnoszenie kompetencji uczniów zielonkowskich szkół. Zrealizowany zostanie w latach szkolnych 2018/ 2019 oraz 2019/ 2020.
W ramach projektu zaplanowano objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi oraz doposażenie w sprzęt i pomoce pracowni szkolnych. O podziale zajęć w każdej ze szkół będą decydować dyrektorzy.
– W ostatnich kilku latach zdobyliśmy pieniądze z Funduszy Europejskich i innych krajowych programów na 11 projektów edukacyjnych realizowanych w naszych szkołach. Te pieniądze przekładają się poprawę warunków edukacji najmłodszych – tłumaczy burmistrz Grzegorz Dudzik.
Projekt stanowi konkretną odpowiedź na oczekiwania społeczności szkolnych i uwzględnia zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrekcje i rady pedagogiczne poszczególnych placówek.AK