Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Owoce dobrej współpracy

Data: 14.06.2018 r., godz. 11.00   
Mieszkańcy gmin: Jadów, Strachówka i Tłuszcz wykazują duże zainteresowanie sprawami lokalnymi, prowadzonymi inwestycjami, remontami, przygotowywanymi projektami technicznymi itp. Często oczekują realizacji natychmiast, co jak wiemy, nie jest możliwe.
Sami doświadczamy wielu problemów, gdy zdecydujemy się, np. na budowę własnego domu. Stresujemy się przygotowaniem obszernej dokumentacji projektowej i oczekiwaniem na warunki zabudowy, poszukujemy odpowiednich wykonawców, sprowadzamy materiały budowlane. W trakcie robót napotykamy problemy, wprowadzamy zmiany, budżet się zwiększa, zakończenie opóźnia. Gdy etap budowy zakończymy, to ponownie czeka nas biurokracja, aby dom oddać do użytkowania. Za nami nerwy, stres i mnóstwo czasu…
Każdy, kto to przeszedł, może podzielić się wieloma doświadczeniami, ale jedną z najistotniejszych spraw jest dobra współpraca!

Współpraca i porozumienie

Myślę, że tu należy podkreślić bardzo dobrą współpracę pomiędzy Powiatem Wołomińskim a gminami: Jadów, Tłuszcz, Strachówka i wieloma pozostałymi. Rocznie uchwalanych jest kilkadziesiąt uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawach porozumień, współpracy, powierzania zadań publicznych itp. Potwierdzeniem na owocną współpracę sadzę, że będą poniższe kwoty przedstawiające nakłady na poszczególne gminy w rozbiciu na dwie ostatnie kadencje. Dane zostały udostępnione przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wołominie.Powyższe kwoty przekładają się na zakończone oraz obecnie realizowane inwestycje w naszych gminach na podstawie informacji przekazach przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Gmina Jadów


W maju br. została wykonana nakładka asfaltowa o długości 700 mb w miejscowości Podbale. Koszt zakupu samej masy wyniósł 177 000 zł, do tego należy doliczyć koszty robocizny i sprzętu.
Uchwałą z 24 maja 2018 roku Rada Powiatu Wołomińskiego wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia z GDDKiA, na podstawie którego Powiat opracuje i sfinansuje dokumentację projektową skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową 4343W w miejscowości Zawiszyn, natomiast GDDKiA zobowiązuje się wykonać prace budowlane. Do przetargu przystąpił jeden wykonawca za kwotę 71 195 zł.
Obecnie najdroższym zadaniem na terenie gminy Jadów za 760 000 zł jest „Projekt i budowa drogi w Starowoli”. Niestety od ponad roku jesteśmy wciąż na etapie projektu. Aktualnie wykonywane są dodatkowe mapy podziałowe do dokumentacji ZRID, która jest weryfikowana. Ach, te dokumenty! Zarząd chce, aby procedura postępowania przetargowego została przeprowadzona jeszcze w tym roku. A realizacja w przyszłym, jak Rada Powiatu Wołomińskiego wyrazi zgodę.
Ponad 200 000 zł zarezerwowano w budżecie powiatu na modernizację drogi Jadów – Wójty poprzez odtworzenie rowu, usunięcie karp, budowę 300 m² chodnika i 400 mb nakładki asfaltowej. Przetarg ogłoszony jest na stronie BIP Powiatu Wołomińskiego.
Także w trakcie postępowania przetargowego, ale już trzeciego jest „Projekt rozbudowy drogi relacji Urle – Iły – Strachów”, natomiast na „Projekt przebudowy drogi w Sulejowie w kierunku Chrzęsnego” jest już podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 189 420 zł.
W marcu br. została ujęta w budżecie powiatu kwota 220 000zł na modernizację centralnego ogrzewania w LO w Urlach.


Nowa nakładka asfaltowa we wsi Podbale (gmina Jadów).

Gmina Strachówka

Droga powiatowa relacji Równe – Krawcowizna na początku czerwca wzbogaciła się o 1 km nowej nakładki asfaltowej. Zakup samej masy to ponad 220 000 zł, należy jeszcze doliczyć koszty robocizny i sprzętu.
Aktualnie opracowywane są dwa projekty techniczne na terenie gminy Strachówka w sumie za prawie 0,5 mln. Jeden na drodze powiatowej od DK 50 przez Równe i Krawcowiznę do granicy z gminą Tłuszcz, którą kursują autobusy, drugi natomiast na drodze powiatowej od DK 50 przez Strachówkę i Zofinin do Osęki. Uważam, że trzeba nieustannie poszukiwać rozwiązań poprawy bezpieczeństwa na łuku DK 50 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, tj. ul. Jana Pawła II, ul. T. Kościuszki i ul. Łochowskiej w Strachówce.
Dodatkowo złożyłam wniosek do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na wykonanie nakładki asfaltowej od DK 50 przez Jadwisin i Borki do Jadowa.
Problematycznym w okresie roztopów staje się przejazd drogą powiatową w Krawcowiźnie od końca nakładki asfaltowej w kierunku Kątów Czernickich oraz w Grabszczyźnie. Te odcinki drogi również czekają na budowę. Złożyłam już kolejny wniosek do zarządu o zakup kruszywa, aby poprawić przejezdność tych dróg.


Podczas prac w Równem (gmina Strachówka). Na zdjęciu: Magdalena Suchenek i Piotr Orzechowski.

Gmina Tłuszcz

Chyba już wszyscy mieliśmy dość objazdów spowodowanych „Budową mostu w Kurach” . Wykonawca rozpoczął prace w połowie sierpnia 2017 roku i zaczęły się utrudnienia opisywane już wcześniej przeze mnie na łamach prasy. Na okres zimy wykonawca musiał przerwać prace budowlane. Aż sześć aneksów Powiat Wołomiński zawarł z wykonawcą, co może świadczyć o dużej ilości przeszkód, ale i o współpracy w ich pokonywaniu. Koszt całkowity inwestycji to 2 523 347,15 zł. Do odbioru mostu przystąpiono 14 maja br., a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 28 maja br.
Drugą, kosztowną inwestycją na terenie gminy Tłuszcz jest „Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu”. Został już wyłoniony wykonawca, który zaoferował wykonanie robót za 1 957 573,16 zł. Niestety, jak ostatnio najczęściej ma to miejsce, oferta wykonawcy przekraczała znacznie zabezpieczone w budżecie powiatu środki. Gmina Tłuszcz dołożyła do tej inwestycji 280 000 zł, a Rada Powiatu Wołomińskiego na kwietniowej sesji dodatkowo przeznaczyła jeszcze 105 000 zł. Wykonawca w połowie czerwca rozpocznie realizację zadania. Planowany termin zakończenia 31 sierpnia 2018 roku.
Na XLVII Sesji RPW radni jednogłośnie przekazali gminie Tłuszcz kwotę 140 000 zł na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego.
Głośno było w maju br. o przygotowywanej dokumentacji technicznej drogi powiatowej na odcinku od ronda w Postoliskach do Chrzęsnego. Długość projektowanego odcinka 2,2 km, natomiast wartość 134 377,50 zł. Obecnie projektant przygotowuje ostateczną wersję koncepcji i po jej zatwierdzeniu przystąpi zgodnie z planem do projektowania.
Zadanie „Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jażwie” trwa już od prawie dwóch lat. Projektant, niestety, jest na etapie dokumentacji ZRID.
Kolejne zadanie „Projekt chodnika w Kozłach” na odcinku od drogi wojewódzkiej 636 w Kozłach do granicy gminy Tłuszcz o długości 0,8 km jest na etapie podpisania umowy na kwotę 99 168,75 zł.
„Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Przemysłowej w Tłuszczu” jest na etapie rozstrzygnięcia oferty pod warunkiem, że na czerwcowej sesji Rada Powiatu dołoży dodatkowo prawie 50 000 zł.
Nie cieszy się popularnością wśród wykonawców zadanie „Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko”, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie będzie ponownie objęte procedurą przetargową.
Dodatkowo przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu projektowy jest parking.
Lista zadań aktualnie realizowanych ze środków Powiatu Wołomińskiego na terenach gmin: Jadów, Strachówka i Tłuszcz jest imponująca.
Za utrudnienia i niedogodności pozostaje mi jedynie przeprosić, ale miejmy na uwadze, że każda z inwestycji najpierw przynosi nam utrudnienia, ale później cieszymy się i korzystamy z udogodnień.


Most w Kurach (gmina Tłuszcz). 

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego