Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dwa zespoły prokuratorów zajmą się wyjaśnianiem sprawy SKOK Wołomin

Data: 14.07.2016 r., godz. 10.20   
I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał dwa specjalne zespoły prokuratorów. Ich celem będzie prowadzenie postępowań, których przedmiotem są przestępstwa związane z działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - informuje Biuro Prasowe Prokuratury Krajowej.

Jeden zespół powołano w prokuraturze Warszawa-Praga, drugi zaś został powołany w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Prokuratorzy z Warszawy zajmą się między innymi wątkami przedkładanie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek w SKOK Wołomin. Sprawdzą też, czy dochodziło do podrabiania dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach. Sprawa ta dotyczy kilkudziesięciu firm. Kolejnym wyjaśnianym wątkiem są okoliczności dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości na terenie całego kraju, a następnie ustanawianie na nich hipotek umownych, których wartość była fikcyjnie zawyżana. Prokuratura zbada czy w proceder byli zamieszani notariusze.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim będzie między innymi ustalać, czy członkowie zarządu SKOK Wołomin w okresie od 2009 do końca 2013 roku nie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej. Do zadań będzie również należało ustalenie wszystkich członków grup, które organizowały pozyskiwanie tzw. "słupów", skupowały bezwartościowe nieruchomości służące do zabezpieczania kredytów, zajmowały się podrabianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków oraz organizowały dowóz poszczególnych kredytobiorców do placówek SKOKu.

Nadzór nad postępowaniami będzie sprawowany w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.


źródło: Dział Prasowy Prokuratury Krajowej