Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XXII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego - znamy wyniki głosowania

Data: 13.07.2016 r., godz. 16.00   
W czasie dzisiejszej, XXII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, głosowano nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z uzupełniającego postępowania wyjaśniającego dotyczącego podstaw do wygaszenia mandatu radnego Mariusza Dembińskiego w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.06.2016r. Nieznaczną większością głosów Rada przyjęła sprawozdanie. 12 osób głosowało za, 10 przeciw.

O komentarz poprosiliśmy Janusza Werczyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu:

"W czasie sesji, Rada większością głosów: 12 za, przy 10 głosach przeciwnych, przyjęła sprawozdanie komisji rewizyjnej z uzupełniającego postępowania wyjaśniającego, które dotyczy zarzutów postawionych Panu radnemu Mariuszowi Dembińskiegmu. Chodzi o zarzut naruszenia zakazu wynikającego z art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten zabrania radnemu między innymi kierowania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu. Sprawa jest niezwykle skomplikowana i trudna. Jest w tym zakresie dosyć bogate i wcale niejednoznaczne orzecznictwo, które dotyczy tego, co jest wykorzystaniem mienia, o jakiego rodzaju działalność chodzi i co jest tą działalnością gospodarczą.

Oczywiście to postępowanie wyjaśniające nie zamyka sprawy, ponieważ zostało przeprowadzone na polecenie Wojewody Mazowieckiego. Natomiast Wojewoda z ustaleniami komisji, zaakceptowanymi przez radę, nie jest związany, więc może poczynić dalsze kroki.

Trzeba powiedzieć, że głosowanie miało charakter polityczny, w tym sensie, że radni klubu PiS głosowali przeciwko, natomiast radni koalicji popierającej zarząd głosowali za. Co do jednej kwestii była zgoda – realizacja przez zakład budżetowy jakichkolwiek zleceń powiatu jest czymś niewłaściwym."