Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przedsiębiorcy i pracodawcy w powiecie

Data: 15.02.2018 r., godz. 11.00   
Kontynuujemy realizację pomysłu powołania organizacji lub filii organizacji dla przedsiębiorców i pracodawców w powiecie wołomińskim, którzy chcą poprzez aktywność na rzecz lokalnego życia gospodarczego, wzmocnić możliwość rozwoju firm, tworząc tym samym miejsca pracy dla mieszkańców.
Niepokoją nas sygnały z gasnącego rynku usług! Dostrzegamy problemy handlowców! Zastanawia dosyć powolny proces powstawania nowych firm, a przez to tworzenia miejsc pracy na miejscu.

Uczmy się od doświadczonych


Od początku nasz projekt chcieliśmy oprzeć na współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, do którego dołączają kolejne branże. Planujemy utworzyć przedstawicielstwo Związku na przykład w stolicy powiatu. Z uwagą śledzimy działania ZPP. W ostatnim czasie dzięki aktywności organizacji dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorcy sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapytani o największe bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wskazują w pierwszej kolejności na niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz koszty pracy.
Utożsamiamy się ze spostrzeżeniem przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wyrażonymi w słowach „...mimo iż fundamentem, na którym stoi polska gospodarka, są małe i średnie firmy, nie jesteśmy poważnie traktowani przez własne rządy. Kolejne obietnice i kampanie wyborcze niosą za sobą wyłącznie puste slogany, za którymi nie idą żadne realne działania. Nasza praca w znacznej części polega na zmaganiu się z niepotrzebnymi przepisami, regulacjami i biurokracją zamiast na rozwoju naszych przedsięwzięć”. Trudno nie zgodzić się z założeniem: „że organizując się w obronie naszego prawa, możemy ten stan rzeczy zmieniać”.

Plany

Chcemy podjąć rozmowy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, aby uszczegółowić możliwości i zasady współpracy. Z niepokojem dostrzegamy pewną hermetyczność obecnych inicjatyw na rzecz przedsiębiorców oraz brak otwarcia na początkujących i zmagających się z wyzwaniami w różnych fazach funkcjonowania przedsięwzięcia gospodarczego.
Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że swoje firmy, które przetrwały, budowali w latach 90 XX wieku i jednym z fundamentów polskiego cudu gospodarczego po upadku komunizmu była „Ustawa Wilczka”. Zgadzamy się, że po serii nieudanych eksperymentów politycznych z prawem gospodarczym – pora do niej powrócić. Z wyjątkiem nieistotnych drobiazgów, jest ona całkowicie zgodna z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Zdajemy sobie również sprawę, że potencjał powiatu wołomińskiego może wyrazić się także w funkcjonowaniu przedsiębiorców dających miejsca pracy na miejscu.
Chcemy też otworzyć się na współpracę z Warsaw Enterprise Institute - fundacją, której założycielami są Robert Gwiazdowski, Cezary Kaźmierczak i Tomasz Pruszczyński. Fundacja koncentruje swoją aktywności wokół czterech kluczowych agend dla Polski: Państwa i Prawa, Bezpieczeństwa, Gospodarki, Demografii. WEI jest także wyłącznym polskim partnerem światowego raportu o wolności gospodarczej „Heritage Foundation” i „Wall Street Journal”. Prowadzi również szereg innych programów i projektów, takich jak „The Warsaw Network” (sieć think tanków z byłego obszaru postsowieckiego), „Baltic Desk” (program poświęcony basenowi Morza Bałtyckiego) czy „Defence Desk” (program dedykowany polskiej obronności).
Od lat staramy się także rozpowszechniać w powiecie wołomińskim elementy misji Centrum im. Adama Smitha. Organizacja stawia sobie za cel badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie: wolności i moralności; prywatnej własności; swobody umów w granicach prawa; ograniczonej ingerencji władz publicznych w gospodarkę; wolności słowa oraz działanie na rzecz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Naszym celem jest zorganizowanie aktywnego przedstawicielstwa ww. idei, aby rozpowszechniać przekonanie o możliwościach i szansach rozwoju przedsięwzięć gospodarczych na terenie powiatu wołomińskiego.

Mariusz Pazio