Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowa drogi w Dąbrówce i Laskowie

Data: 07.09.2017 r., godz. 11.00   
2 i 3 listopada wójt Radosław Korzeniewski podpisał umowy dotyczące przebudowy drogi gminnej (nr 430114W) w Dąbrówce i Laskowie.
Umowy zawarto z dwoma firmami, bowiem inwestycja będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy wykona TOMBRUK Sp. z o.o., a drugi AGBUD Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski s.c. Całkowity jej koszt to 1.868.208.74 zł brutto. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2018 roku. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku 2,55 km.

Szerzej i bezpieczniej

Inwestycja zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie w części projektowej obejmuje m.in. opracowanie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji zieleni, sporządzenie projektów – budowlanego i podziału nieruchomości.
Z kolei w części wykonawczej uwzględnia m.in. ułożenie na drodze warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie parkingów, zjazdów indywidualnych i elementów odwodnienia oraz montaż oświetlenia ulicznego.
Dzięki poszerzeniu jezdni i wybudowaniu chodnika zwiększy się bezpieczeństwo na drodze.

Wsparcie unijne

Tak kompleksowa inwestycja drogowa nie byłaby możliwa bez pozyskania przez gminę środków unijnych.
Przebudowa jest realizowana w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Wysokość przyznanej kwoty wynosi 1.261.628 zł. Stanowi to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Jak informuje urząd w Dąbrówce, jest to dopiero jedna z trzech takich inwestycji w gminie. Kolejne zostaną przeprowadzone na drogach gminnych w Trojanach i Wszeborach oraz w Kołakowie.

opr. RO