Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rodzina to najpiękniejsza wspólnota

Data: 26.02.2016 r., godz. 14.23   
Z Adamem Kopczyńskim, przewodniczącym Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wołomińskiego rozmawia Rafał Pazio.
Czy obecna, powyborcza sytuacja w Polsce wpływa na funkcjonowanie samorządów?

– Wybory samorządowe w 2014 roku zmieniły dużo w naszym powiecie. Wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku to radykalna zmiana w skali kraju. Polityka krajowa jest na pierwszych stronach gazet. Mija właśnie 100 dni nowego rządu.
Dwa tematy „500+” i tzw. plan Morawieckiego zdominowały prace rządu w czasie tych 100 dni.
Problemy, które próbuje rozwiązać rząd, zostały w naszym powiecie rozpoznane i podjęto działania już kilka lat temu.
To samorządy pierwsze zauważyły i podjęły konkretne działania w zakresie polityki prorodzinnej. Karta Dużej Rodziny to inicjatywa, która wystartowała w samorządach gminnych. Grodzisk Mazowiecki i burmistrz Grzegorz Benedykciński dał początek temu programowi. Karta Dużych Rodzin funkcjonuje w Grodzisku Mazowieckim od 15 lutego 2009 roku.
W powiecie wołomińskim program Powiat wołomiński przyjazny RODZINIE radni WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ przedstawili na konferencji prasowej w przerwie sesji Rady Powiatu 28 lutego 2012 roku. Rozwinięciem tej inicjatywy było przyjęcie przez Radę Powiatu Powiatowego Programu Polityki Prorodzinnej „TAKrodzina.pl”.

Jakie były założenia tego wspólnotowego programu wspierającego rodzinę?

– Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, rozumiejąc znaczenie rodziny w życiu państwa i narodu, WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA powiatu wołomińskiego rozpoczęła wdrażać program Karta Dużej Rodziny. Jako pierwsza program uruchomiła gmina ZIELONKA.
Celem programu było kształtowanie pozytywnego wizerunku RODZINY WIELODZIETNEJ, promowanie modelu RODZINY Z DZIEĆMI, umacnianie rodziny oraz wspieranie rodzin wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji, poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych, zwiększenie dostępności członków wielodzietnych rodzin do zajęć organizowanych przez placówki samorządowe.

Dużo mówi się o planie gospodarczym Morawieckiego. Czy będzie miał wpływ także na życie gospodarcze w powiecie wołomińskim?

– Plan Morawieckiego to kierunek na odbudowę polskiego przemysłu, rozwój innowacyjnych firm, ekspansja zagraniczna, rozwój społeczny i regionalny oraz kapitał dla rozwoju.
Co ma z tym wspólnego samorząd? Dużo i wiemy to nie od dziś.
Edukacja ponadgimnazjalna i rozwój infrastruktury to pole działania samorządów.
O sile państwa w wymiarze ekonomicznym stanowi siła jego gospodarki. Najważniejszym filarem gospodarki jest przemysł. Najistotniejszym elementem przemysłu jest wykształcona kadra. Początek edukacji technicznej w ścisłym tego słowa znaczeniu zaczyna się w technikach. Zwieńczeniem edukacji technicznej są studia na politechnice.
Ten tok rozumowania i fakt, że edukacja ponadgimnazjalna to zadanie numer 1 powiatu, sprawiły, że już w 2011 roku w powiecie wołomińskim z inicjatywy WS przyjęto uchwałę o kierunkach rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej. Rozwój szkolnictwa zawodowego i współpracę w tym zakresie z Politechniką Warszawską zaczęliśmy przed 5 laty.
Ostatnio organizowane przez powiat konferencje nt. przedsiębiorczości to wyraz uwagi i znaczenia, jakie nasze samorządy przywiązują do problemów związanych z aktywizacją gospodarczą naszego powiatu. Troska o rozwój gospodarczy to patriotyzm XXI wieku.

Czy organizacje samorządowe w powiecie wołomińskim mają szansę w konfrontacji z partiami?

– Poza WSPÓLNOTĄ żaden samodzielny komitet niepartyjny nie jest pewny przekroczenia progu. Możemy wspólnie wygrać z partiami i do tego zachęcam. W ostatnich wyborach parlamentarnych Obóz Zjednoczonej Prawicy/Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka, Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosław Gowin/poszli razem na listach PiS-u. Widzę możliwość podobnego manewru w wyborach do powiatu dla środowisk niepartyjnych.

Tylko znawcy kuluarów samorządowych w powiecie wołomińskim wiedzą, że byłeś twórcą porozumienia, które pozwoliło zbudować koalicję w powiecie. Co można dziś powiedzieć o kulisach tych rozmów?

– Ten sukces ma wielu ojców. To dojrzałość nowo wybranych radnych była kluczowa dla poskładania tych środowisk. Ważne, że się udało. Nie bez znaczenia była pycha PiS-u, który otumaniony wynikiem tak był pewny swego, że takiego scenariusza nie brał pod uwagę. Nawiasem mówiąc, PiS w wyborach do powiatu był na okładce książeczki do głosowania i wynik miał bardzo zawyżony.

Samorządowcy w powiecie wołomińskim są zorganizowani w kilku stowarzyszeniach lub komitetach: Wspólnota Samorządowa, Jeden Powiat, Porozumienie Samorządowe, komitety wójtów czy burmistrzów. Czy istnieje potrzeba połączenia tych środowisk? Jakie są w tym zakresie możliwości i utrudnienia? 

– O potrzebie współpracy tych środowisk wszyscy mają świadomość. W kolejnych wyborach mam nadzieję na połączenie sił. Partyjnictwo w samorządach to nieszczęście. W Wołominie, który był w poprzedniej kadencji opanowany przez desant PiS-u, ludzie powiedzieli dość partyjnictwu. Wierzę w mądrość ludzi.

W jakiej kondycji jest obecnie Wspólnota Samorządowa w powiecie wołomińskim? Jakie plany na przyszłość?

– Wspólnota Samorządowa po okresie serii wyborów w roku 2014 i 2015 przygotowuje się do najbliższych wyborów. W 2018 roku będą wybory samorządowe. To nasza specjalność.
W listopadzie 2015 roku w Jadowie był zjazd Programowo-Sprawozdawczy WS naszego powiatu.
Omówiliśmy stan stowarzyszenia, oceniliśmy wyniki wyborów samorządowych w 2014 roku.
To było bardzo dobre spotkanie. W szczerej i przyjacielskiej atmosferze rozmawialiśmy o wyzwaniach i zadaniach, które są przed nami.
W czasie ostatnich kilkunastu lat naszej obecności na scenie politycznej naszego powiatu pokazaliśmy, że jesteśmy trwałym i bardzo mocnym elementem tej sceny. Nigdy nie zdradziliśmy naszych ideałów i dlatego wyborcy nam ufają.

Dziękuję za rozmowę.