Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wybrane gminy z dofinansowaniem rządowym

Data: 18.12.2020 r., godz. 11.00   
Rząd przydzielił samorządom dotacje w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przyznane środki mają na celu wsparcie miast, gmin i powiatów w realizacji zadań inwestycyjnych w czasie pandemii.
Nie wszystkie samorządy otrzymały rządowe wsparcie. Część dostanie dotację dużo niższą niż w złożonym wniosku i występuje obawa, czy uda się zrealizować dane przedsięwzięcie przy dużo mniejszym wsparciu niż zakładano. Niezadowoleni włodarze gmin zarzucają rządowi niejasne kryteria i sposób wyboru projektów do dofinansowania.

Wśród samorządów powiatu wołomińskiego, które otrzymają dotację z RFIL są:
  • Gmina Poświętne – 9 mln zł na mln zł na budowę sieci wodociągowej (w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik), modernizację drogi relacji Nadbiel - Czubajowizna i wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej;
  • Gmina Dąbrówka – 4,5 mln zł na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach;
  • Miasto Ząbki – 4 mln zł na budowę budynku komunalnego;
  • Gmina Radzymin – 1,5 mln zł na budowę 2 budynków komunalnych;
  • Miasto Kobyłka – 552 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego;
  • Miasto Zielonka – 500 tys. zł na budowę mostku pieszo-rowerowego na rzece Długiej w Parku Dębinki.
Dotację otrzyma również Powiat Wołomiński – 21,6 mln zł na modernizację budynku Szpitala w Wołominie.opr. red.