Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Wołomin dopłaci do biletów komunikacji miejskiej

Data: 19.12.2019 r., godz. 11.00   
17 grudnia wołomińscy radni uchwalili budżet Gminy Wołomin na 2020 rok uwzględniający dopłatę do dalszego funkcjonowania oferty „Bilet Metropolitalny” (Warszawa+).
Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na współfinansowanie „Wspólnego Biletu” do końca roku 2024. Gmina Wołomin będzie dopłacać mieszkańcom do dojazdów do Warszawy 4.609.607 zł rocznie.

Bilet Metropolitalny przeznaczony jest dla osób korzystających z komunikacji Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich w granicach 1. i/lub 2. strefy biletowej. Dzięki maksymalnemu poziomowi dopłaty mieszkańcy gminy Wołomin mogą oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach!
Od 1 kwietnia 2019 roku Bilet Metropolitalny (Warszawa+) pełni jednocześnie funkcję Wołomińskiej Karty Mieszkańca, która daje dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek od partnerów na terenie gminy. Posiadacze Biletu Metropolitalnego (Warszawa+) oraz Wołomińskiej Karty Seniora nie muszą występować z dodatkowym wnioskiem, ani wymieniać tych dokumentów. Wołomińska Karta Seniora automatycznie staje się Wołomińską Kartą Mieszkańca Senior.

Jak wyrobić kartę?

Mieszkańcy gminy Wołomin karty otrzymają za darmo. Ich wyrabianie jest możliwe w Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Miejskiego w Wołominie. Punkt wydawania kart przy wejściu głównym jest czynny w godzinach pracy urzędu:
– poniedziałek 9.00-19.00,
– czwartek 8.00-16.00,
– piątek 8.00-14.00.
Karty są wydawane w ciągu kilku minut od złożenia i pozytywnej weryfikacji wniosku. Złożenia wniosku i odbioru karty należy dokonać osobiście. Rodzice występują o karty dla dzieci w ich obecności.

Jakie dokumenty są potrzebne?


Do wydania spersonalizowanej karty potrzebny jest wypełniony wniosek oraz jeden z dokumentów:
1. Pierwsza strona złożonego PIT-u za rok ubiegły ze stemplem Urzędu Skarbowego w Wołominie poświadczającym złożenie rozliczenia podatku – oryginał do wglądu, kopia po poświadczeniu za zgodność z oryginałem pozostaje jako załącznik do wniosku.
2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za ubiegły rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.
Zdjęcie do karty będzie wykonywane na miejscu.RD