Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Inwestycje w nowym roku 2020

Data: 19.12.2019 r., godz. 11.00   
Co przyniesie rok 2020 w samorządach powiatu wołomińskiego? Która z gmin zaplanowała najwięcej pieniędzy na inwestycje?
Z uwagi na trudną sytuację samorządów, o której pisaliśmy w ostatnich wydaniach „faktów.wwl”, wiele jednostek samorządu terytorialnego postanowiło ograniczyć wydatki inwestycyjne w przyszłym roku. Wołomin zaplanował budżet zrównoważony (wydatki są prawie równe z dochodami), a w budżecie miasta Kobyłka i gminy Poświętne zaplanowano nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.
Największą kwotę na inwestycje przeznaczy w 2020 roku gmina Radzymin. Ona również jest liderem wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 1.249 zł. Na drugim miejscu, biorąc pod uwagę zaplanowane inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca, jest Klembów – 1.211 zł, a trzecie miejsce zajmuje gmina Strachówka – 1.178 zł. Miasto Kobyłka wyda na inwestycje – 1020 zł na mieszkańca. Powyżej 900 zł na swojego „obywatela” wydadzą Marki (999 zł) i Tłuszcz (956 zł), a Ząbki i Jadów zainwestują ponad 800 zł (odpowiednio: 881 zł i 871 zł). W mieście Zielonka kwota inwestycji przypadająca na 1 mieszkańca wyniesie w 2020 roku 596 zł, a w gminie Wołomin – 510 zł. Dąbrówka przeznaczy na mieszkańca kwotę 420 zł. Najmniej na inwestycje wyda gmina Poświętne – 23 zł na mieszkańca.
W budżecie Powiatu Wołomińskiego zaplanowano na rok 2020 inwestycje na poziomie ok. 57 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 236 zł.

O najważniejsze inwestycje, które zaplanowano w roku 2020 w gminach powiatu wołomińskiego, zapytaliśmy burmistrzów i wójtów.burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan
– Pośród wielu ważnych inwestycji, które będą realizowane w 2020 r., szczególnie bliską mojemu sercu jest budowa Przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie. Przedszkole to miejsce pierwszego kontaktu naszych najmłodszych z edukacją, stąd szczególnie ważne jest to, by był to kontakt wspominany jak najlepiej. To przestrzeń nauki, rozwoju, zabawy, miejsce wchodzenia w pierwsze relacje społeczne, czas, który pozostaje w pamięci każdego dziecka.
Przedszkole przy SP nr 7 w Wołominie będzie nowoczesnym, trzykondygnacyjnym obiektem o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2. Komfort przemieszczania się w budynku zapewni klatka schodowa z windą. 8 oddziałów przedszkolnych z pełnym wyposażeniem, sala gimnastyki korekcyjnej i sala gimnastyczna, kuchnia z zapleczem, przyjazny dzieciom i ich rodzicom teren wokół placówki – w tym tak potrzebny w przedszkolu plac zabaw – wszystko to składa się na taką inwestycję edukacyjną, jakiej w gminie Wołomin zdecydowanie potrzeba. Mam nadzieję, że już pod koniec czerwca 2020 r. będziemy cieszyć się z zakończonych prac i z dumą powiemy „Nasze piękne przedszkole”.

burmistrz miasta Ząbki Małgorzata Zyśk
– W 2020 roku zaplanowano budowę szkoły z przedszkolem przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Inwestycja jest w realizacji, koszt 44 mln zł. Ze środków zewnętrznych udało się pozyskać 7,5 mln zł. Dodatkowo realizowany będzie układ drogowy w rejonie budowanej szkoły.

burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
– Gmina Tłuszcz wzorem lat poprzednich stawia na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Z rozmów z mieszkańcami (szczególnie miejscowości wiejskich) oraz ilości wpływających wniosków wynika, że dla nich te zadania również są priorytetowe. Choć od pierwszych dni objęcia stanowiska burmistrza, a jest to już trzecia kadencja, robię wszystko, aby każdego roku kolejni mieszkańcy mogli cieszyć się z dobrej jakości wody, zaległości do nadrobienia jest wciąż wiele.
Tuż po nowym roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach Rysie, Wólka Kozłowska, Mokra Wieś i Chrzęsne oraz przygotowanie projektów. Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 10 milionów złotych z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która jest umarzalna w 50%. Oznacza to, że po realizacji projektu i terminowych spłatach rat będziemy mogli ubiegać się o zwolnienie ze spłaty tej pożyczki. Mam nadzieję, że dzięki pozyskaniu tych środków uda się znacznie przybliżyć do realizacji mojego marzenia, jakim jest zwodociągowanie gminy Tłuszcz w 100%.

burmistrz miasta Kobyłka Edyta Zbieć
– Myśląc strategicznie, przymierzamy się do realizacji ulicy Kordeckiego. Ta ulica łączy się z ulicą Ejtnera, świeżo wybudowaną, która z kolei będzie jedną z dróg dojazdowych do węzła Kobyłka drogi ekspresowej S8 – całość stanowi więc ciąg komunikacyjny i będzie mieć duże znaczenie dla organizacji miasta w przyszłości.
Realizacja ulicy Kordeckiego zależy jednak od dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, które mamy nadzieję uzyskać. W tej chwili jest pozytywna rekomendacja wojewody, ale na ostateczną decyzję jeszcze czekamy. To wielkie przedsięwzięcie, koszt budowy to około 15 mln. A mówiąc szczerze – będziemy w stanie podjąć się tej inwestycji tylko w sytuacji, gdy uzyskamy maksymalne 80% dofinansowanie.

burmistrz miasta Marki Jacek Orych 

– W przyszłym roku szczególnie będziemy przyglądać się rozwojowi Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Będzie to też początek spłaty obligacji, które zaciągnęliśmy na tę inwestycję. Mamy nadzieję, że obiekt, tak pięknie doceniony za rozwiązania ekologiczne przez premiera Mateusza Morawieckiego, otrzyma dofinansowania. Nasze wnioski znajdują się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Ministerstwie Sportu.
2020 r. z kolei upłynie na przygotowaniach do kolejnego pionierskiego projektu w naszym powiecie – budowy dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych. Na stole leży kilka gotowych projektów kluczowych dla miasta ulic. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku załatwimy kwestie formalne – tak, by w 2021 r rozpocząć prace m.in. na Karłowicza – Sowińskiego – Modrzewiowej czy Lisa-Kuli.

wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski
– W 2020 roku największa pod względem finansowym będzie budowa drogi w Księżykach wraz z oświetlaniem ulicznym za prawie 0,5 mln zł z 70% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Natomiast najbardziej oczekiwaną inwestycją jest utworzenie żłobka w budynku szkoły w Rozalinie. Na ten cel gmina złożyła dwa wnioski do rządowego programu „Maluch +” na kwotę 562000 zł i drugi wniosek z funduszy unijny „Nasze Perełki” na kwotę 681474 zł. Niestety, w związku z brakiem zgody na likwidację Szkoły Podstawowej w Rozalinie z obu wniosków na żłobek trzeba będzie zrezygnować.

wójt gminy Klembów Rafał Mathiak
– Po bardzo dobrym 2019 roku przychodzi, niestety, słabszy rok, jeśli chodzi o budżet inwestycyjny. Wynika to z przyczyn niezależnych od gminy. Gwałtownie rosną wydatki na oświatę oraz wynagrodzenia (w związku ze wzrostem płacy minimalnej i zmianą przepisów w tzw. budżetówce). Zmniejszą się natomiast dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Mimo wszystko dzięki racjonalnej polityce finansowej wygospodarowaliśmy prawie 12 mln zł na inwestycje, z tego około 7 mln zł będzie pochodziło z emisji obligacji. Do najważniejszych działań inwestycyjnych będzie należało: rozbudowa szkoły w Dobczynie, budowa sieci kanalizacyjnej w Lipce, remont świetlicy wiejskiej w Roszczepie, budowa ul. Leśnej w Ostrówku. Przy czym ta ostatnia inwestycja będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski
– W 2020 roku planujemy rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków obsługującej Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Guzowatce. W 2021 roku chcemy ruszyć z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Trojany – Wszebory (etap II), Małopole, Ostrówek (etap II) oraz w miejscowości Stanisławów.
Realizacja tak dużego zadania bez pozyskania środków zewnętrznych jest dla gminy praktycznie niemożliwa. W uchwale z 14 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jesteśmy na 20. pozycji z dotacją 2 mln zł. Obecnie finalizujemy formalności przed podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński
– Gmina Radzymin ma najbardziej ambitny budżet inwestycyjny spośród gmin powiatu wołomińskiego. Zachowujemy przy tym zdrowe podstawy gospodarki finansowej, szczególnie nadwyżkę operacyjną – czyli dbamy, aby nasze koszty bieżące pozostawały na jak najniższym poziomie względem dochodów, co pozwala przeznaczyć nadwyżkę na inwestycje. Trudno wskazać jedno przedsięwzięcie, więc podkreślę trzy najważniejsze inwestycje, na których skupimy się w przyszłym roku: są to drogi, parki i sieć wodno-kanalizacyjna. Z największych wartościowo inwestycji drogowych rozpoczniemy przebudowę al. Jana Pawła II w Radzyminie – powstanie tam ścieżka rowerowa w kierunku Marek, wraz z odwodnieniem i infrastrukturą, wyremontowana zostanie również jezdnia.

Mariusz Pazio