Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Izba pamięci w Radzyminie

Data: 05.09.2019 r., godz. 11.00   
15 sierpnia Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina podpisał z marszałkiem Województwa Mazowieckiego list intencyjny dotyczący rozbudowy „Świetlicy Pielgrzyma” jako oddziału Muzeum Niepodległości, nawiązując tym samym do wydarzeń z 1920 roku.
Jak się dowiedzieliśmy, nie zostały jeszcze wyznaczone daty poszczególnych działań. Samorząd gminny i samorząd województwa dopiero przystępują do prac.

Nabycie nieruchomości

Budynek zwany „Świetlicą Pielgrzyma” powstał w latach 1930-1932 jako schronienie dla osób odwiedzających miejsce pamięci na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 – stąd zwyczajowa nazwa „Świetlica Pielgrzyma”. Służył również administracji cmentarza. Budynek został wpisany w 1995 r. do Rejestru Zabytków, figuruje również w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Budynek pozostawał do tej pory w administracji kościelnej – zarządzała nim Parafia Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Na początku sierpnia 2019 r. gmina Radzymin uzyskała zgodę Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego na zbycie tej nieruchomości na rzecz gminy. Rada Miejska w Radzyminie w dn. 12 sierpnia 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie tej nieruchomości.

Koncepcja rewitalizacji

W „Świetlicy Pielgrzyma” ma powstać izba pamięci, poświęcona Bitwie Warszawskiej 1920. Gmina Radzymin rozpoczęła pracę nad koncepcją rewitalizacji budynku. Prace koncepcyjne mają objąć m.in. „wykonanie koncepcji architektonicznej obiektu oraz koncepcji zagospodarowania terenu działki, na której stoi „Świetlica Pielgrzyma”. W planach jest też opracowanie koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku w zakresie niezbędnych robót budowlanych, aranżacji pomieszczeń i instalacji technicznych. Wszystkie koncepcje muszą być zgodne z warunkami ochrony konserwatorskiej i uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Efektem prac koncepcyjnych ma również być tzw. program funkcjonalno-użytkowy – dokument będący podstawą do stworzenia projektu architektonicznego, według którego będą następnie realizowane prace budowlane”.

Pamiątka i materialny dowód

Wewnątrz budynku ma powstać przestrzeń wystawiennicza wraz z pomieszczeniem pomocniczym. W planach jest też rozbudowa o dodatkowy pawilon o lekkiej konstrukcji lub stworzenie ścieżki edukacyjnej. Osobno ma powstać węzeł sanitarny dla turystów i osób odwiedzających cmentarz. Organizatorzy przedsięwzięcia zakładają, że wystawa powstanie przy dużym wkładzie Muzeum Niepodległości. Budynek nie jest duży. Dlatego planowany jest dodatkowy obiekt o lekkiej konstrukcji lub ścieżka edukacyjna, co pozwoli rozwinąć ofertę wystawienniczą.RD