Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Co parlamentarzyści zrobili dla powiatu?

Data: 08.08.2019 r., godz. 11.00   
W październiku ponownie wybierzemy posłów i senatorów. Poprosiliśmy parlamentarzystów (posłów na Sejm VIII kadencji z okręgu nr 20 oraz senatora okręgu nr 40) o podsumowanie czterech lat ich pracy na rzecz powiatu wołomińskiego.
Powiat wołomiński położony jest w przestrzeni większego okręgu podwarszawskiego. Celem naszych działań było pozyskanie informacji, czy parlamentarzyści odnaleźli drogę ku zabieganiu o sprawy mieszkańców powiatu w działaniach parlamentarnych.

Senator Jan Żaryn

Jako senator ziemi wołomińskiej uczestniczyłem w wielu spotkaniach z mieszkańcami powiatu, podczas których byłem proszony o wygłoszenie wykładu historycznego. Wykłady historyczne na ogół były połączone z serią pytań, dotyczących współczesności ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kwestii z życia politycznego (np. konsekwencje nowelizacji ustawy o IPN czy też okoliczności podjęcia przez senat RP uchwały wołyńskiej o ludobójstwie dokonanym na Polakach). Poniżej przedstawiam listę najważniejszych spotkań.

Najważniejsze spotkania

– 2015 rok, grudzień początek konkursu historycznego Patria Nostra, jestem w Radzie Programowej Konkursu, pierwsza edycja obejmowała m. in. powiat wołomiński. W latach 2015-2019 uczestniczyłem we wszystkich galach finałowych województwa mazowieckiego, wręczając także ufundowane przeze mnie nagrody (szable). Zob. więcej, strona internetowa konkursu: www.patrianostra.pl;
– II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wołomin – Kobyłka (28 lutego 2016), przemówienie oraz wraz z min. M. Błaszczakiem wręczałem medale;
– Uroczystość nadania im. ks. Sylwestra Zycha rondu w Zagościńcu (11.07.2016) – wygłosiłem przemówienie okolicznościowe;
– II Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego – Marki, udział w uroczystości (1.10.2016);
– Konkurs Historyczny „Bitwa Warszawska 1920” – patronat i ufundowanie nagród, Gala Finałowa w Zielonce 20.12.2016;
– Debata Bitwa Warszawska 1920 r. – Ząbki, „Zeszyty Historyczne” (7.03.2017);
– Debata w Ossowie „Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku przed setną rocznicą zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Przygotowania. Możliwości. Rozwiązania” (17.03.2017);
– 97. rocznica Bitwy Warszawskiej – Ząbki (13.08.2017);
– Ossów – 97. rocznica „Cudu nad Wisłą” (15.08.2017);
– Konkurs organizowany przez Senat – „List do taty” – gala finałowa (18.10.2017) – obejmował również powiat wołomiński;
– Spotkanie opłatkowe PiS Wołomin Pałac w Chrzęsnem, otwarcie wystawy „Stan Wojenny” (9.12.2017);
– Lekcja o Żołnierzach Wyklętych w Zespole Szkół im. Mościckiego w Zielonce (23.02.2018 r.);
– Wirtualne Zeszyty Historyczne, Bitwa Warszawska 1920 spotkanie w Ząbkach (26.04.2018);
– Debata Historyczna o Niepodległej, Zeszyty Historyczne w SP nr 2 w Ząbkach (25.10.2018);
– Patronat nad XV Powiatowym Konkursem Recytatorskim poezji K.K. Baczyńskiego 2019.

Przyszłe muzeum

Od 2016 r. wspieram i jestem opiekunem naukowym projektu edukacyjnego pt. „Wirtualne Zeszyty” realizowanego przez radnego Pawła Pobożego, głównie obejmującego szkoły z Ząbek i Ossowa. Uczestniczyłem także jako prelegent i juror w kolejnych edycjach tego konkursu z lat 2016-2019. Jako historyk i senator zaangażowałem się w budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, a szczególnie w przygotowanie koncepcyjne wystawy głównej. Wraz z innymi historykami (prof. prof. J. Odziemkowski, W. Wysocki i S. Cenckiewicz) zostałem na wniosek min. Błaszczaka członkiem (przewodniczącym) specjalnego Zespołu Programowego ds. wystawy głównej przyszłego muzeum. Stąd liczne wykłady i spotkania poświęcone tej tematyce, także corocznie udział w uroczystościach m.in. na cmentarzu w Radzyminie.
Nie zawsze mogłem być obecny podczas licznych uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia lub osoby, a odbywających się w powiecie wołomińskim (jednym z czterech, do których byłem zapraszany); stąd co najmniej kilkakrotnie przygotowałem specjalny list okolicznościowy z prośbą o jego odczytanie (na ogół rolę tę pełnił w moim imieniu mój bliski współpracownik podczas całej kadencji i współautor ustawy o Krzyżu Zachodnim, której byłem inicjatorem w senacie RP – Robert Szydlik, obecnie wicestarosta wołomiński).
Robert Szydlik często odczytywał moje listy, m.in.:
– uroczystość w Parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy (21.05.2018) odsłonięcia Pomnika JP II i Prymasa Wyszyńskiego;
– coroczne listy na 11 listopada odczytywane w powiecie wołomińskim;
– coroczne listy na 3 maja;
– Strachówka 154 rocznica Powstania Styczniowego;
– Konkurs Poezji K.K. Baczyńskiego 2017.

Sprawy powiatu

Funkcja senatora RP nakłada na mnie obowiązki związane głównie z pełnieniem tej funkcji w dwóch, wybranych przeze mnie, komisjach senackich: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Emigracji i Łączności z Polakami na Wschodzie. Jestem, jak sądzę, czynnym senatorem tych komisji, inicjatorem poprawek, uchwał i stanowisk podejmowanych przez te komisje (m.in. o systemie oświatowym, o nauce tzw. ustawa 2.0 itd.). Mają one wpływ także na życie mieszkańców powiatu wołomińskiego.
Ponadto jako historyk wziąłem na siebie obowiązek promowania polskich dziejów w obecnej kadencji Senatu RP poprzez inicjowanie uchwał historycznych, niektórych ważnych szczególnie z punktu widzenia powiatu wołomińskiego. Mam na myśli m.in. podjęcie uchwały przez Senat, by rok 2017 został poświęcony gen. Józefowi Hallerowi. Dzięki temu powstało wiele publikacji, przygotowanych m.in. przez IPN i CBW w Warszawie, poświęconych generałowi, w których czytelnik znalazł także informacje o jego udziale w Bitwie Warszawskiej. Jestem także inicjatorem wystaw, które zostały zaprezentowane w czasie tej kadencji m.in. w powiecie wołomińskim, a poświęcone np. „Solidarności” i oporowi antykomunistycznemu w latach 1976-1989.

Posłanka Kinga Gajewska

Przynależność partyjna: Platforma Obywatelska RP.
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji.
Przynależność do Komisji Stałych: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Podkomisja Stała do Spraw Młodzieży; Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców.
Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych: Polsko-Fińska, Polsko-Francuska, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna.
– 68 złożonych projektów ustaw;
– 80 wystąpień na posiedzeniach Sejmu;
– 200 interpelacji i zapytań;
– Organizacja 50 Klubów Obywatelskich;
– przeprowadzenie 50 spotkań lekcji demokracji w Sejmie RP (ponad 2000 uczestników);
– 150 dyżurów w Biurach Poselskich.

Poseł Piotr Uściński

Praca posła to z jednej strony praca parlamentarna, udział w kreowaniu polityki państwa, z drugiej zaś strony to praca w terenie, w okręgu wyborczym. Ja oba zakresy działalności poselskiej traktuję bardzo poważnie i staram się pracować rzetelnie zarówno w parlamencie, jak i w okręgu wyborczym. Patrzę na moją pracę przez pryzmat dobra wspólnego, jakim jest dla nas Polska, ale również nasze małe Ojczyzny jak powiat czy gmina. Zawsze uważałem, że trzeba realizować obietnice, a najlepszą kampanią wyborczą jest wiarygodność.
W kampanii wyborczej zapowiadałem moje zaangażowanie w politykę prorodzinną, w rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, ograniczanie biurokracji i dbanie o stan finansów Państwa. I wiem, że tego oczekują ode mnie moi wyborcy, a wśród nich głównie mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Stąd moje zaangażowanie w Sejmie jako przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej (biorę czynny udział w tworzenie polityki prorodzinnej w Polsce). Stąd również moje zaangażowanie w prace Komisji Finansów Publicznych (dbam o zapewnienie finansowania programów rządowych przy sukcesywnym zmniejszaniu podatków oraz znacznym ograniczaniu tempa zadłużania), a także Komisji ds. Deregulacji, w której zajmuję się zmniejszaniem obciążeń regulacyjnych (czyli ograniczaniem ilości przepisów, zbędnych wymagań, zmniejszaniem biurokracji).

Interwencje mobilnym biurem

Na terenie powiatu prowadzę dwa biura poselskie w Wołominie i w Ząbkach, tu najwięcej interwencji wykonuję również moim mobilnym biurem, którym dojeżdżam do spraw typowo terenowych oraz do osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych. Przez tę kadencję to mnóstwo rozmów, spotkań, wysyłanych pism, interpelacji itd. Ja bardzo lubię spotykać się z mieszkańcami, lubię ich słuchać i pomagać im. W wielu przypadkach interwencja posła u różnych organów władzy publicznej, wykonana w oparciu o ustawowe uprawnienia parlamentarzysty, przyniosła pozytywne rezultaty.

Argumenty i wyliczenia

Wspieram również nasze lokalne samorządy oraz instytucje. Wielokrotnie podejmowałem interwencje w ministerstwach i innych organach centralnych w sprawach, o które prosiły mnie nasze miasta, gminy, szpitale, szkoły, OSP, a nawet policjanci.
Najwięcej zabiegów poczyniłem w sprawie naszych szpitali. Przypomnę chociażby, że wcześniej przez lata brakowało pieniędzy na zapłatę za procedury medyczne, jakie wykonywał szpital w Wołominie. Na etapie reformy służby zdrowia wielokrotnie spotykałem się z ministrami i wiceministrami, przedstawiałem wyliczenia i nasze argumenty. Zadbaliśmy o to, aby szpitale wołomiński i radzymiński znalazły się w tzw. sieci szpitali. I tak wpłynęliśmy na ostateczny kształt reformy, że pieniądze są dzielone na szpitale bardziej sprawiedliwie niż dotychczas, a szpital w Wołominie dostał około 10 milionów rocznie więcej, z możliwością zwiększania kontraktu w kolejnych latach.RD