Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Raporty do poprawki

Data: 15.07.2019 r., godz. 11.00   
W tym roku po raz pierwszy wójtowie i burmistrzowie zobowiązani byli do przedstawienia radnym raportu o stanie gminy. W jednym dokumencie miały się znaleźć dane podsumowujące ich pracę w 2018 roku i ogólną sytuację jednostki, którą zarządzają. Niestety brak szczegółowych regulacji sprawił, że w wielu samorządach raporty nie spełniły założeń. Problem zauważyła Fundacja Batorego, która opracowała wzór raportu.
Ustawodawca tylko ogólnie wskazał jak powinien wyglądać raport: podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W praktyce z raportu przygotowanego na podstawie takich wytycznych niewiele można wywnioskować o stanie gminy. Samorządowcy sami kierują pracami nad dokumentem, a bez sztywnych wymagań mogą skupić się tylko na pozytywach minionych 12 miesięcy, marginalizując kłopotliwe treści. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że w części gmin tak się stało.

Niechętnie o zadłużeniu

W wielu raportach brakowało informacji o poziomie zadłużenia gminy. Tak było chociażby w Markach. To kluczowe dane do oceny sytuacji jednostki. Właśnie w Markach sygnały o wysokim zadłużeniu wysyłała już Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii do tegorocznego budżetu. Ujęcie informacji o zadłużeniu w raporcie zmieniłoby jego wydźwięk.
Na przykładzie Marek widać jeszcze jedną niedoskonałość przyjętych rozwiązań. Ważną częścią samorządu są tworzone przez gminy jednostki organizacyjne i spółki komunalne. Szczególną funkcję pełnią te drugie, które niejednokrotnie realizują najważniejsze gminne inwestycje. W Markach tak jest z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (Wodociąg Marecki) oraz budową szkół (Mareckie Inwestycje Miejskie). W podsumowaniu 2018 roku znalazły się informacje o wykonanych przez te spółki inwestycjach, ale nie ma słowa o ich sytuacji finansowej. Warto zauważyć, że w 2018 roku MIM wyemitowała obligacje za ponad 100 mln złotych i na takim poziomie należy szacować zadłużenie spółki. Dla porównania, poziom zadłużenia samej gminy to ok. 70 mln złotych. Ta proporcja pokazuje jak ogromne znaczenie mają finanse miejskich spółek dla oceny sytuacji gminy. Warto obserwować te dane, ponieważ samorządy coraz większą odpowiedzialność przenoszą na spółki.

Ku doskonałości…


Lektura raportów z różnych części kraju pokazuje, że wójtowie i burmistrzowie chętnie skorzystali z możliwości pokazania radnym i mieszkańcom tylko jednej strony medalu. W naszym powiecie informacja o wysokości zadłużenia gmin też nie znalazła się we wszystkich raportach. Danych o sytuacji spółek komunalnych nie znalazłem w żadnym z tych dokumentów. Podczas debaty nad raportem w Markach zwróciłem się z wnioskiem do burmistrza o uwzględnienie informacji o zadłużeniu miasta w przyszłorocznej wersji. Widzę jednak potrzebę pójścia o krok dalej i przyjęcia uchwały precyzującej wymagania wobec tego dokumentu. Takie rozwiązanie wdrożyła Rada Miasta w Ząbkach. Problem z zawartością samorządowych raportów zauważyła także Fundacja Batorego, która przygotowała wzór dokumentu. Poza sprawami, na które już zwróciłem uwagę Fundacja proponuje m.in. by wójt zamieszczał w nim szczegółowe informacje o wydatkach na promocję (w tym ogłoszenia w mediach), listę radnych zatrudnionych w miejskich jednostkach i spółkach czy wyznaczenie priorytetów na przyszłość.
Liczące co najmniej kilkadziesiąt stron dokumenty wymagały z pewnością dużego zaangażowania ze strony urzędników. Raport kumuluje w jednym miejscu wiedzę o wielu aspektach funkcjonowania miasta. Niestety brak podstawowych informacji o stanie finansów gminy minimalizuje jego znaczenie i wartość jako narzędzia do oceny kondycji samorządów. Idea słuszna, ale wykonanie do poprawki.Mikołaj Szczepanowski