Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Cyfrowo w ośrodkach kultury

Data: 06.06.2019 r., godz. 11.00   
Gminne i miejskie ośrodki kultury w ostatnich latach zmieniają się, dzięki wsparciu samorządów, w nowoczesne centra aktywności lokalnej. Teraz dojdzie nowe narzędzie, współfinansowany ze środków unijnych – Program Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury.
Program przygotowuje Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie miał trzy komponenty.
Po pierwsze: zdiagnozowano problemy ośrodków kultury w zakresie dostępu do szybkiego, szerokopasmowego Internetu, to bolączka także wielu naszych placówek. Pierwszym filarem będzie więc podłączenie wszystkich ośrodków kultury w Polsce do takiej sieci. Szacuje się, że około tysiąc placówek w Polsce tego wymaga. To może podnieść na wyższy poziom nie tylko jakość korzystania z zajęć w GOK-ach, ale także możliwość uczestniczenia w wydarzeniach tych placówek online. Już w tym roku planowane jest połączenie około 450 placówek. Pośredniczyć w tym mają komercyjni operatorzy teleinformatyczni.
Po drugie: program ma umożliwić przygotowanie bogatej oferty szkoleń dla pracowników ośrodków kultury z zakresu kreatywnego wykorzystania technologii informatycznych, włącznie z nauką programowania. Realizować je mają wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. Szkolenia mają objąć m.in.: dziennikarstwo online (serwisy, multimedia, telewizja); uruchamianie edukacji online; projektowanie graficzne, w tym przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnych prac w zakresie grafiki reklamowej itp.
Po trzecie: z programu ma zostać sfinansowane doposażenie ośrodków kultury w nowoczesny sprzęt cyfrowy, np. komputery, laptopy, tablety, drukarki 3D (!), maty edukacyjne oraz oprogramowanie, a także zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników prowadzących w ośrodkach zajęcia.
Program ma być trzyletni, a sam tylko komponent szkoleniowy pochłonie ok. 100 mln złotych ze środków unijnych (z tzw. działania 3.2 – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).Grzegorz Dudzik