Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zmiany coraz bliżej

Data: 06.06.2019 r., godz. 11.00   
Zorganizowane 21 maja przez warszawski Zarząd Transportu Miejskiego konsultacje w CAF3 w Markach spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nie było to jednak spotkanie, z którego można wyciągnąć jednoznaczne i konkretne wnioski.
ZTM planuje od września skrócić trasy mareckich linii 140,340 i jadącej także przez Radzymin linii 738 do przystanku „Metro Trocka”. To duża rewolucja dla markowian, którzy od dekad korzystali z możliwości przesiadkowych, jakie dają Dworzec Wileński i Dworzec Wschodni. Zarząd przeprowadza szerokie konsultacje w tej sprawie, ale nie do końca wiadomo, czy mają one po prostu przyzwyczaić i przekonać ludzi do nadchodzących zmian, czy jednak mogą wpłynąć na ich kształt.

Dyskusja w toku

Mareckie spotkanie cieszyło się dużą popularnością. Kilkunastu pracowników ZTM wyposażonych w mapy z naniesionymi nowymi trasami przeprowadzało indywidualne rozmowy z mieszkańcami i zbierało ankiety w sprawie zmian. Echa zamieszczonego w numerze 7 (389) „faktów.wwl” artykułu o planowanej rewolucji w komunikacji miejskiej pokazały, że markowianie obawiają się skrócenia tras autobusów. To potwierdziły też rozmowy, w których brałem udział podczas konsultacji. Pracownicy ZTM przyjmowali te uwagi, jednocześnie wskazując na zwiększoną częstotliwość kursów i możliwości, jakie daje druga linia metra. Dworzec Wileński wciąż będzie jednak atrakcyjniejszym węzłem przesiadkowym. Oprócz linii metra przecinają się przy nim trasy autobusów i przede wszystkim tramwajów. Korzystający z komunikacji wiedzą, że to liczba przesiadek generuje problemy i zwykle najwygodniej jest jak najdłużej jechać jednym autobusem. Konsultanci przyznali, że otrzymują dużo takich uwag. Na ręce koordynatora spotkania przekazałem też stanowisko klubu radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, w którym apelowaliśmy o utrzymanie trasy chociaż jednej linii do Dworca Wschodniego. Nawet jeśli byłoby to rozwiązanie tylko na określony czas, to równoległe funkcjonowanie metra i dotychczasowej trasy linii 140 pozwoli mieszkańcom bezboleśnie przystosować się do zmian, a ZTM-owi dostarczy materiału do analizy, jakie trasy markowianie rzeczywiście wybierają po otwarciu stacji Metra „Trocka”. Podczas majowej sesji stanowisko w tej sprawie zajęli także mareccy radni. Oprócz postulatu z pisma MWS znalazły się w nim m.in. wnioski o zwiększenie częstotliwości autobusów oraz uczynienie z autobusów 340 linii przyspieszonej na terenie Warszawy.

Co z linią 738?

Podczas spotkania udało się też poruszyć temat wpisu w mediach społecznościowych Krzysztofa Chacińskiego, burmistrza Radzymina. Samorządowiec rozważa możliwość likwidacji większości przystanków linii 738 w Markach. Zgodnie z przedstawionym pomysłem funkcjonować miałyby jedynie przystanki Pustelnik i Fabryczna plus ewentualnie Struga.
Idea ta wzbudziła duże emocje wśród markowian, szczególnie tych mieszkających na Strudze, gdzie dojeżdżają tylko linie 140 i 738. Taka zmiana nie mogłaby się odbyć bez zgody mareckiego samorządu, przynajmniej dopóki ten współfinansuje linię. Robi to jednak w bardzo małym zakresie (szacunkowo jest to zaledwie 4% kosztów), więc z łatwością można sobie wyobrazić, że Radzymin rezygnuje ze współpracy z Markami. Konsultanci ZTM-u wskazali na to, że Zarząd i tak będzie musiał dbać o czytelność i funkcjonalność układu komunikacyjnego. Skasowanie przystanków linii 738 zaburzyłoby sieć komunikacyjną na całej osi, zwłaszcza na Strudze i Pustelniku.
Szczegółowy plan zmian dostępny jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM planuje organizacje kolejnych spotkań z mieszkańcami: na Targówku (2.06) oraz na Pradze-Północ (12.06). Tam również będzie można porozmawiać z konsultantami i wyrazić swoją opinie w ankiecie. Zarząd do 23 czerwca czeka też na internetowe głosy (konsultacje@ztm.waw.pl).Mikołaj Szczepanowski