Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Poseł Kinga Gajewska (PO) o polskiej szkole

Data: 23.05.2019 r., godz. 11.00   
Przed polskim systemem edukacji należy postawić nowe zadania, dlatego powinniśmy w drodze jak najszerszej debaty publicznej osiągnąć konsensus w zakresie celów polskiej edukacji. Jednak z wielkim niepokojem obserwowałam debatę podczas strajku nauczycieli.
Chciałabym podziękować serdecznie nauczycielom za ich odwagę i odpowiedzialność podczas protestu. Jako przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji z wielkim podziwem patrzę na ich upór i walkę o poprawę polskiego systemu edukacji. Niewątpliwie bez godnie opłacanych nauczycieli, którzy opiekują się naszymi dziećmi, nie możemy mówić o dobrej jakości edukacji. Już tej jesieni będziemy musieli zmierzyć się kolejny raz z tym ważnym tematem oraz podjąć kluczową decyzję, dotyczącą przyszłości polskiej szkoły i kierunku rozwoju naszego kraju.
W moim przekonaniu placówki edukacyjne muszą zapewniać młodym ludziom różnorodne możliwości indywidualnego rozwoju oraz skutecznie wspierać ten rozwój. Szkoła powinna rozwijać zainteresowania uczniów i ich postawy prospołeczne, uczyć krytycyzmu i samodzielnego myślenia. Ważna jest możliwość dialogu, respektowanie prawa do zadawania pytań i wyrażania wątpliwości, praca zespołowa, kształtująca umiejętność współpracy. W końcu szkoła musi także szybko i adekwatnie reagować na rodzące się problemy i szanse dotykające młodego pokolenia.Kinga Gajewska