Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Półmetek realizacji budżetu unijnego

Data: 09.05.2019 r., godz. 11.00   
Samorządy, posługując się środkami zewnętrznymi zrealizowały wiele inwestycji. Gminy i powiaty realizują znaczną część projektów ze środków Unii Europejskiej.
Bieżąca perspektywa finansowa UE to lata 2014-2020. Uwzględniając zasadę, że rozliczanie następuje trzy lata później, to operowanie środkami zakończy się w 2023 roku. Oznacza to, że właśnie pokonaliśmy półmetek czasu wykorzystywania tych funduszy. Z przeznaczonych dla Polski 330 miliardów złotych podpisano już umowy na wykorzystanie 233 miliardów, czyli 71%. Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje transportowe 78 miliardów oraz na projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej – 31,3 miliarda złotych. Szczególnie te ostatnie dobrze znane są w samorządach.

Mazowsze powyżej średniej

Same programy samorządowe (Regionalne Programy Operacyjne) też mają wysokie wykonanie – 66%. Natomiast wykorzystanie środków unijnych na Mazowszu jest jeszcze większe niż średnia krajowa i wynosi ponad 71% czyli 6,4 miliarda złotych. Mazowsze jest w trójce województw z najlepszym wynikiem. W naszym regionie największe wsparcie uzyskały do tej pory projekty z zakresu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, badań i rozwoju oraz transportu.
Sprawy związane z ograniczaniem niskiej emisji to na Mazowszu m.in. modernizacja energetyczna ponad 450 budynków (m.in. placówek edukacyjnych w Radzyminie, Zielonce, Wołominie), budowa 73 parkingów „Parkuj i Jedź” w ważnych komunikacyjnie punktach dla mieszkańców (m.in. w Wołominie, Radzyminie, Zielonce, Ząbkach) czy powstanie przeszło 700 km ścieżek rowerowych. Duży odcinek tych tras rowerowych przebiega przez gminy naszego powiatu: Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Marki…

Kolejne konkursy

Niemniej aktywności realizowanych na Mazowszu dotyczy projektów edukacyjnych (ponad 530 umów) oraz działań skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (501 umów). W tym pierwszym zestawie są projekty, dzięki który ponad 87 tys. mazowieckich uczniów skorzysta z pomocy w rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Tu też wskazać można kilkanaście projektów realizowanych na terenie powiatu wołomińskiego.
Istotnym elementem bieżącego budżetu unijnego są wspólne projekty sąsiednich samorządów. Tak jest w przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy część gmin powiatu wołomińskiego. Fundusze przeznaczane są na e-usługi, parkingi i ścieżki rowerowe, żłobki dla najmłodszych czy też edukację dzieci i młodzieży.
Mazowsze ma do dyspozycji w tym budżecie unijnym ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, ogłaszane więc będą kolejne konkursy skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego.RD

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, www.funduszedlamazowsza.eu