Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Burmistrz Radzymina o MZO Wołomin

Data: 28.03.2019 r., godz. 11.00   
Podczas dyskusji o wzroście cen za wywóz odpadów komunalnych burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podzielił się opinią o możliwych zagrożeniach stojących przed Miejskim Zakładem Oczyszczania w związku z nakreśleniem dość niskich (w stosunku do sąsiednich gmin) cen za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Wołomin.
Zadaliśmy Krzysztofowi Chacińskiemu dwa pytania:

Skąd burmistrz ma taką wiedzę?


– Nie znam kondycji ekonomicznej spółki MZO Wołomin, znam jedynie stawki za odbiór odpadów w gminie Wołomin dla mieszkańców, które wydają się być niewspółmiernie niskie w obecnych warunkach rynkowych. Moja ocena wynika z analiz ogromnego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych w gminach okołowarszawskich na przestrzeni ostatnich miesięcy, w tym wzrostu cen „hurtowych” odbioru śmieci w RIPOK-ach w aglomeracji warszawskiej z 290 zł do blisko 600 zł za tonę w ciągu roku. Analizy te prowadziliśmy podczas przygotowań do zmiany modelu naliczania opłat za odbiór odpadów w gminie Radzymin od 1 kwietnia br.
Wybraliśmy model oparty na zużyciu wody, który moim zdaniem jest najbardziej sprawiedliwy społecznie i szczelny w sensie zapobiegania uchylaniu się od opłat. Pozwoli on gminie Radzymin rozłożyć koszty gospodarki odpadami na większą liczbę mieszkańców, również na tych, którzy przebywają czasowo na terenie gminy, a generują odpady lub takich, którzy do tej pory unikali opłat lub je zaniżali.

Czym kierował się Pan, wypowiadając taką opinię?

– Z powodu wprowadzonych zmian cały czas trafiają do mnie pytania o porównanie cen odbioru odpadów w Radzyminie z sąsiednimi gminami, w tym z Wołominem. Gmina Wołomin, dysponując własną spółką komunalną i własnym wysypiskiem, była w stanie utrzymać relatywnie niskie ceny i mam nadzieję, że mają one zdrowe ekonomiczne podstawy. Sądzę jednak, że wzrost kosztów gospodarki odpadami dotknie również Wołomin.
Życzyłbym sobie, aby ustawodawca i władze województwa zajęły się jak najszybciej rosnącymi kosztami odbioru odpadów na Mazowszu i podjęły działania – czy to regulacyjne, czy też inwestycyjne (np. budowa nowych RIPOK-ów), które sprawią, że koszt odbioru odpadów będzie mniej dotkliwy dla mieszkańców.opr. red.