Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powrót radnego Błaszczaka

Data: 07.03.2019 r., godz. 11.00   
We wtorek, 5 marca odbyła się VI sesja Rady Gminy Poświętne. Nieoczekiwanie pojawił się na niej radny Leszek Błaszczak, który uczestniczył w całych obradach, złożył ślubowanie i poparł większość uchwał.
Na sesji z 31 grudnia 2018 r. rada podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu radnego Błaszczaka. Na decyzję wpłynęła m.in. nieobecność samorządowca na czterech sesjach (od II do V), pomimo iż był powiadamiany. Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki pismem z 1 lutego unieważnił tę uchwałę. Obecnie rada funkcjonuje w pełnym 15-osobowym składzie.

Senior+

Sesję rozpoczęła minuta ciszy w związku ze śmiercią nauczycielki Elżbiety Kominek i polityka Jana Olszewskiego.
Następnie wójt Sylwester Niźnik zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Jak poinformował, na obrady przybył prosto ze spotkania z wojewodą Zdzisławem Sipierą. Odebrał na nim promesę na realizację programu Senior+ w kwocie 100 976 zł. Rozmawiali też o bieżących potrzebach gminy.
– Pozyskaliśmy nieodpłatnie dwuosobowy samochód gospodarczy Opel Combo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – powiedział wójt.
Pojazd będzie służył do celów gospodarczych, np. do prac związanych z utrzymaniem czystości na przystankach i poboczach.
– Rozstrzygnęliśmy konkursy na stanowiska urzędnicze, tzn. specjalista od BHP, RODO i pozyskiwania środków zewnętrznych, specjalista od inwestycji i utrzymania dróg oraz informatyka – dodał wójt Niźnik.
Przeprowadzono m.in. szkolenie sołtysów z zakresu RODO, kontrole BHP w kotłowniach szkolnych i obiektach gminnych, ocenę oznakowania i stanu dróg gminnych i powiatowych. Co ważne odbyło się spotkanie z prezesem Instytutu Studiów Podatkowych prof. Witoldem Modzelewskim w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT. Trwają również rozmowy odnośnie rozbudowy sieci gazowej w gminie.

Alkohol i podatki

W dalszej części obrad sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. zdała jej przewodnicząca Grażyna Prostko. Z dokumentu wynika, że m.in. w gminie działa 21 sklepów, z czego 19 ma pozwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 %. Dochód ze sprzedaży piwa wyniósł 1 163 775, 94 zł, wina 284 940,61 zł i wódki 1 407 821,09 zł. Łączna kwota 2 856 537, 64 zł.
Powszechnie przyjęte jest, że sołtysi pobierają od mieszkańców podatek rolny, leśny, od nieruchomości i osób fizycznych. Rada uchwaliła jednakową stawkę prowizyjną za inkaso w wysokości 15%.
Ponadto podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminy Poświętne, zgodnie z wytycznymi wojewody. Poprawiony statut będzie obowiązywał od chwili publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Pełny przebieg sesji można obejrzeć na YouTube na koncie Gmina Poświętne.Rafał Orych