Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Inwestycje w Wołominie

Data: 21.02.2019 r., godz. 11.00   
Na ulice gminy Wołomin wyjeżdża ciężki sprzęt. Kontynuowane są pracę w zakresie wielu inwestycji drogowych m.in. na ul. Długiej, Dworskiej, Lipiny Kąty i Turystycznej.
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 również zmienia się wraz z podejmowaniem kolejnych wyzwań związanych z inwestycją.

Przebudowa drogi

Trwa przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359 W (ulicą Wileńską).
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wołominie. Dla nas może to wkrótce oznaczać długo oczekiwaną modernizację ważnego węzła komunikacyjnego i poprawę bezpieczeństwa dzięki zaplanowanej sygnalizacji świetlnej.

Wsparcie rodzin

Po raz kolejny Gmina Wołomin, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców podjęła decyzję o objęciu dotacją organizacji opieki dla dzieci do lat 3. Liczba miejsc objętych dofinansowaniem rośnie z roku na rok. Dzięki temu coraz więcej dzieci może skorzystać z dodatkowych pieniędzy. W tym roku z dofinansowania skorzysta aż 176 dzieci. Chociaż finansowanie żłobków nie należy do zadań własnych gminy, gmina Wołomin rozumie potrzeby rodziców i udziela wsparcia.

Wigor plus Wołomin

Z początkiem roku 2019 ruszyła realizacja projektu „Wigor++”. Projekt to prawie 1,3 mln złotych pozyskanych w ramach środków zewnętrznych, które zostaną
przeznaczone na walkę z ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczno-zawodową najbardziej potrzebujących mieszkańców. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednostką realizującą projekt jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1.242.777,60 PLN, całkowita wartość Projektu wynosi 1 553 472,00 PLN.opr. red.