Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

4,5 mln zł z powiatu dla Marek

Data: 07.02.2019 r., godz. 11.00   
Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła budżet na 2019 rok. Radni przewidzieli w tym dokumencie 4,5 mln zł na inwestycje w Markach. O najistotniejszych przedsięwzięciach zaplanowanych na bieżący rok rozmawiamy z mareckim radnym powiatowym Januszem Werczyńskim.
Rafał Orych: Od rozpoczęcia obecnej kadencji minęło zaledwie kilka tygodni. Czy w tak krótkim czasie radni zdążyli przygotować się do podjęcia tak ważnej decyzji, jaką jest uchwalenie budżetu?

Janusz Werczyński:
– Listopadowy termin wyborów samorządowych jest rzeczywiście z tego punktu widzenia niefortunny. Prowadzi do sytuacji, w której projekt budżetu opracowuje rada kończąca swoją kadencję, a budżet uchwala rada, która ledwie została wybrana. Potem trudno orzec, czyj ten budżet jest i kto naprawdę odpowiada za wyznaczone kierunki rozwoju powiatu.
Na szczęście niemała grupa radnych brała udział w pracach samorządu poprzedniej kadencji. Ich doświadczenie pozwala na poradzenie sobie z niemałym wyzwaniem, jakim jest opracowanie optymalnego budżetu.Po ostatnich wyborach koalicja rządząca i opozycja zamieniły się miejscami. Czy miało to wpływ na kształt ostatecznie uchwalonego budżetu?

– Nowy zarząd powiatu zgłosił pewne poprawki, które jednak nie zmieniły listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych jeszcze w poprzedniej kadencji. Sam Pan starosta stwierdził, że poprawki mają charakter kosmetyczny. Poprawki te – podobnie jak cały budżet – uzyskały poparcie prawie wszystkich radnych. Sytuacja ta po raz kolejny potwierdziła moje przekonanie, że samorząd terytorialny rządzi się zupełnie innymi zasadami. Przejęcie steru przez wcześniejszą opozycję jest w samorządzie raczej kontynuacją niż zmianą kierunków rozwoju.

Czy uchwalony budżet pozwala na stwierdzenie, co będzie najważniejszym zadaniem powiatu w ciągu najbliższych pięciu lat?

– Nie ulega wątpliwości, że „flagowym” przedsięwzięciem będzie rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wołominie. W obecnych warunkach lokalowych szpital nie jest w stanie zaspokajać potrzeb pacjentów w oczekiwanym standardzie.
Rozbudowa szpitala to ogromne zadanie, którego projekt został opracowany i zatwierdzony w poprzedniej kadencji. Jedna pięcioletnia kadencja nie wystarczy na zakończenie przedsięwzięcia, którego kosztorys wynosi około 100 milionów złotych. W obecnej kadencji przewiduje się wydanie kwoty 36,5 miliona złotych. Jeżeli nie pojawi się zewnętrzne źródło finasowania, zakończenia zadania należy spodziewać się nie wcześniej niż za 15 lat. To bardzo odległa perspektywa.

Rozbudowa szpitala wołomińskiego zapewne jest interesująca tylko dla części mieszkańców Marek. Większość z nich korzysta z usług warszawskich szpitali.

– To prawda, ale w ostatnich latach wiele się w tym zakresie zmieniło. Odsetek pacjentów pochodzących z Marek wciąż rośnie. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta się utrzyma. W szpitalu wołomińskim pracuje wielu specjalistów, których można określić mianem wybitnych. Poza tym do korzystania z usług wołomińskiego szpitala skłania jego urokliwa i bliska naszemu miastu lokalizacja. Dlatego powinniśmy sprzyjać idei rozbudowy szpitala.

Czy ma Pan inne dobre budżetowe wiadomości dla mieszkańców Marek?

– Po wielu latach posuchy przyszedł czas, w którym władze powiatu dostrzegają potrzeby naszego miasta. Obserwowaliśmy to już w poprzedniej kadencji i dobrze, że znalazło to odzwierciedlenie również w tegorocznym budżecie.
Powiat zamierza sfinansować przebudowę ul. Sosnowej i ul. Kościuszki, które są drogami powiatowymi. Przeznaczono na ten cel w bieżącym roku 3 miliony złotych. W wyniku dokonanych poprawek umieszczono w budżecie nowe zadanie: remont nawierzchni ul. Fabrycznej. Kwota 1 miliona złotych, którą wpisano do budżetu, to chyba zbyt mało. Najważniejsze jednak jest to, że problem został dostrzeżony i jest chęć jego załatwienia.
W budżecie jest także symboliczna kwota 500 tysięcy złotych, którą przeznaczono na budowę szkoły ponadgimnazjalnej. Daje to nadzieję, że od lat przez nas oczekiwana budowa w końcu się rozpocznie. Mareccy radni, niezależnie od przynależności klubowej, wspierają tę ideę. Tak jak w przeszłości będziemy szukali sojuszników wśród radnych z innych gmin. Jestem przekonany, że nasze starania przyniosą efekt.