Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nie zanęcisz na Gliniankach w Zielonce

Data: 07.02.2019 r., godz. 11.00   
Urząd Miasta Zielonka zwrócił się do Polskiego Związku Wędkarskiego o wprowadzenie zakazu stosowania zanęt wędkarskich na gliniankach w Zielonce. Czy zanęty używane przez wędkarzy wpływają negatywnie na jakość wody lub na roślinność w zbiorniku wodnym?
Na zlecenie Urzędu Miasta Zielonka przygotowany został dokument pn. „Ekspertyza biologiczna dotycząca zasadności likwidacji nadmiaru roślinności z Glinianek w Zielonce” autorstwa dra Pawła Prusa. Jednym z elementów opracowania był temat stosowania zanęt wędkarskich. Czytamy w niej m.in. „Stosowane w znacznych ilościach zanęty wędkarskie stanowią istotny ładunek materii organicznej, która po zmineralizowaniu przez mikroorganizmy jest wykorzystywana przez roślinność wodną i glony planktonowe, pogłębiając proces eutrofizacji i zarastania zbiorników”. W dokumencie wskazano, że należy zakazać stosowania zanęt – informują naszą redakcję przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zielonce.
UM Zielonka zwrócił się do Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie o wyrażenie opinii dot. zakazu stosowania zanęt na Gliniankach, za wyjątkiem ustalonego limitu na zawodach wędkarskich. Okręg Mazowiecki PZW przychylił się do wniosku.
Wprowadzenie zakazu możliwe jest poprzez zmianę regulaminu korzystania z Glinianek, który ustala w formie uchwały Rada Miasta Zielonka.


Fot. UM Zielonka

MP