Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Repatrianci znajdą dom w Radzyminie

Data: 07.02.2019 r., godz. 11.00   
28 stycznia Rada Miejska w Radzyminie przyjęła uchwałę w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Radzymin rodziny repatriantów z Ukrainy.
Kilka miesięcy temu z burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim skontaktował się Janusz Jabłoński, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie (Konsulat w Charkowie) z propozycją dla gminy, aby wziąć udział w procesie repatriacji Polaków ze Wschodu. Konsul, który jest jednocześnie mieszkańcem gminy Radzymin, zaproponował przyjazd rodziny, spełniającej kryteria ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 roku.

Losy polskiej rodziny

Rodzina, o której mowa, to potomkowie Polaków, zesłanych w głąb ówczesnego Związku Radzieckiego wskutek represji wobec ludności polskiej. Najpierw mieszkali w Kazachstanie, byli ofiarami prześladowań NKWD, ostatecznie osiedlili się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wykazują ogromne przywiązanie do Polski, aktywnie biorą udział w działaniach, których celem jest propagowaniu kultury polskiej na Ukrainie, za co byli kilkukrotnie wyróżniani przez polskie władze i organizacje. Głowa rodziny od 1999 jest Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach, w 2010 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w 2014 roku został odznaczony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Złotym medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.
28 stycznia Rada Miejska w Radzyminie przyjęła uchwałę w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Radzymin dla rodziny repatriantów z Ukrainy, co otwiera drogę, aby gmina mogła pomóc tej rodzinie w powrocie do Ojczyzny.

Pomóc Polakom

– Zawsze chciałem „dołożyć cegiełkę” i pomóc Polakom wysiedlonym na Wschód, których historia rzuciła na kazachskie stepy czy równiny Syberii, a w 1945 roku znaleźli się po „złej” stronie granicy. Dziś moje marzenie się spełnia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę i rodzina repatriantów zamieszka w Radzyminie w budynku komunalnym przy ul. Słowackiego. Trzy pokolenia musiały minąć, aby mogli wrócić do Ojczyzny”. Podczas sesji Rady Miejskiej w Radzyminie mówił też: „Rodzina, którą chcemy zaprosić, aktywnie działa i krzewi polską kulturę – jest to postawa, która zasługuje na szczególne uhonorowanie. Mamy w tej chwili możliwości i warunki, aby zapewnić im warunki do zamieszkania na terenie gminy Radzymin – powiedział burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

Znajdą lokal komunalny

Projekt uchwały zawiera zobowiązanie gminy Radzymin dla obywateli Ukrainy do stworzenia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Radzymin. Rodzina, której gmina Radzymin zamierza pomóc w powrocie do Polski, aktywnie udziela się w zakresie propagowania tradycji Ojczyzny na terenie Ukrainy. Głowa rodziny od 1999 jest prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach, w 2010 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w 2014 roku został odznaczony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Złotym medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.
Wymienieni Obywatele Ukrainy zwrócili się pismem do burmistrza Radzymina z prośbą o przyznanie lokalu komunalnego. Burmistrz Radzymina, kierując się wykształceniem wymienionych osób oraz faktem, że najbliższa rodzina na stałe mieszka w Poznaniu, uznał, że to znacząco ułatwi im adaptację w środowisku.
Gmina Radzymin planuje przyznać powracającej do Polski rodzinie repatriantów mieszkanie w nowym bloku komunalnym przy ul. Słowackiego.
Zgodnie z art. 17 ustawy o repatriacji pomoc w ponoszeniu kosztów przejazdu lub przelotu, osiedlenia oraz kosztów utrzymania realizowana jest ze środków budżetu państwa na podstawie porozumienia podpisanego z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Dodatkowo gmina w ramach zapewnienia warunków bytu otrzymuje dotację z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantowi zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji, co mogłoby zrekompensować koszt lokalu mieszkalnego.
Wspomniana powyżej uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie umożliwia burmistrzowi Radzymina rozpoczęcie prac nad przygotowaniami i formalnościami, aby przyjąć rodzinę repatriantów i zapewnić im warunki do osiedlenia się w Radzyminie.RD