Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dla dobra wszystkich mieszkańców

Data: 07.02.2019 r., godz. 11.00   
O sytuacji gminy Poświętne opowiedział nam wójt Sylwester Niźnik.
Aldona Maliszewska: Nowy rok już rozpoczęty. Jakie zmiany przyniesie dla gminy Poświętne?

Sylwester Niźnik: – Mogę powiedzieć, że zmian będzie wiele. Gminę zastałem w bardzo słabej kondycji finansowej. W tej chwili zadłużenie wynosi około 10 mln zł. Nie zraziłem się jednak i od razu wziąłem się do pracy.
W pierwszej kolejności należało przeorganizować urząd, aby efektywnie służył mieszkańcom. Ten proces jeszcze trwa. Każda decyzja musi być przemyślana. Szukamy pieniędzy w wielu miejscach m.in. rozwiązujemy niekorzystne umowy.
Likwidacja kasy była ekonomiczną koniecznością. Dzięki temu gmina zaoszczędzi ok. 50 tys. zł w skali roku. Opłaty można uiszczać w banku, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Takie rozwiązania są już stosowane w wielu instytucjach publicznych. Po drugie, zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie dla pracowników, którzy do tej pory dzielili małe pokoje nawet we troje. W miejsce kasy przenieśli się pani od obsługi rady i informatyk. Zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć, np. na inwestycje w gminie.
Na styczniowej sesji rada uchwaliła fundusz sołecki. Będzie obowiązywał od 2020 roku. To ważny krok do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy.Rada uchwaliła również budżet. Jakie planujecie inwestycje?

– Po poprzednim wójcie zastaliśmy bardzo trudną sytuację finansową. Budżet jest ograniczony. W tej chwili na inwestycje mamy 871 998 zł. Szukamy jednak pieniędzy.
Kluczowe jest dalsze wodociągowanie gminy. W tym roku zostaną wykonane projekty dla Rojkowa i Turza (100 tys. zł), Zabrańca, Krubek-Górek, Trzcinki, Małkowa i Ostrowika. Jesteśmy na 25. miejscu listy rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej relacji Dąbrowica – Wólka Dąbrowicka. Wkład gminy wyniesie ok. 700 tys. zł, czyli połowę kwoty. Jest szansa na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP z 90% dotacją. Na tę chwilę rada przeznaczyła 205 tys. zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zabrańcu. Ta kwota nie jest wystarczająca, dlatego będziemy szukać pozostałych środków w ciągu roku.
Niestety, zaniedbano również kwestię dróg gminnych. Wiele z nich ma nieuregulowany stan prawny. Nie są naszą własnością i nie możemy pozyskiwać pieniędzy na ich budowę lub remont. Przykład stanowią drogi na odcinku Laskowizna – Czubajowizna – Nadbiel lub w Dąbrowicy. Podjęte są już kroki, aby zmienić ten stan rzeczy. Chcę zapewnić mieszkańcom godne warunki do życia.

Jaka przyszłość czeka Ośrodek Zdrowia w Poświętnem?

– Od 1 kwietnia ośrodek będzie prowadzić Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec. Opieka medyczna będzie świadczona w ramach NFZ na dotychczasowych warunkach. W marcu zainteresowane osoby będą musiały wypełnić stosowne deklaracje. O wszystkim będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
Zgodnie z ustaleniami z najemcą ośrodek zdrowia będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Pacjenci będą mogli skorzystać z szeregu udogodnień m.in. z usług pediatry (5 razy w tygodniu w określonych godzinach), z badań spirometrycznych i EKG. Do lekarza będzie można zapisać się przez Internet. Ponadto będą wydawane e-recepty.
Centrum w ramach umowy dokona remontu budynku (na swój koszt) do końca 2019 r. Zgodnie z posiadanym projektem wykonane będą m.in. elewacja, kapitalny remont w środku i zmiana konstrukcji dachu.

Jak się sprawdza w praktyce internetowe Forum Gminy Poświętne?

– Założyliśmy forum, aby usprawnić komunikację. Za pośrednictwem forum mieszkańcy zgłaszają nam swoje potrzeby, np. nieodśnieżone drogi i braki w znakach drogowych. Urząd informuje tam również m.in. o naborach wniosków, wydarzeniach z życia gminy i planowanych inwestycjach. Internet daje duże możliwości – trzeba tylko rozsądnie z niego korzystać. Na forum obowiązuje regulamin. Kultura wypowiedzi jest podstawą w prowadzeniu dialogu.
Uczestniczę również w zebraniach wiejskich, gdzie obecnie są wybierani sołtysi. Opisuję mieszkańcom, podobnie jak pani redaktor, sytuację gminy i udzielam odpowiedzi na pytania. Potrzeb jest wiele. Proszę o cierpliwość. Krok po kroku w miarę możliwości finansowych będziemy poprawiali wizerunek gminy. Urzędnik pracuje dla dobra wszystkich mieszkańców. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców do współpracy na rzecz gminy na każdej płaszczyźnie.