Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ścieżka wzdłuż Czarnej

Data: 17.01.2019 r., godz. 11.00   
Powstaje inicjatywa mieszkańców gminy Wołomin, której celem jest doprowadzenie do budowy ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Czarnej (dopływ Kanału Żerańskiego). Może być wspaniałą ofertą dla miłośników spacerów i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
Ścieżka wzdłuż rzeki Długiej powstała w Zielonce. Wyzwaniem dla ówczesnego burmistrza i pracowników magistratu było przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, pozyskanie terenów nienależących do Wód Polskich i przeprowadzenie inwestycji. Z podobną inicjatywą chce wystąpić, na razie nieformalna, grupa mieszkańców gminy Wołomin. Widzą w przedsięwzięciu szansę wykonania trasy w miejscu, które przed laty stanowiło zaplecze rekreacyjne Wołomina.
O potrzebie wytyczania dróg dla rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów nie trzeba nikogo przekonywać. Polacy zmieniają swoje cele. Zaczynają dbać o kondycję fizyczną, szukają lokalnie miejsc do rekreacji. Ścieżka rowerowa wzdłuż Szosy Jadowskiej (gmina Wołomin) jest w sezonie oblegana. Podobnym zainteresowaniem cieszyłaby się ścieżka wzdłuż rzeki Czarnej.
Na razie przed pomysłodawcami kilka wyzwań organizacyjnych. Podejmą działania na rzecz zawiązania grupy inicjatywnej. Chcą rozpoznać przeznaczenie pasa terenu wzdłuż rzeki i zgłosić inicjatywę do władz miejskich w Wołominie. Gdy zajdzie potrzeba, zostaną podjęte działania dotyczące zgłaszania odpowiednich wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, aby wpisać przeznaczenie brzegu Czarnej na cele rekreacyjne. Na kolejnym etapie niezbędne będzie zainteresowanie władz miasta i radnych oraz stowarzyszeń i liderów opinii. Powstanie także koncepcja, w której nakreślony zostanie kształt inicjatywy. W roboczych dyskusjach pojawiają się propozycje, aby ścieżka zawierała szlak dla rowerów, pieszych i biegaczy. Dodatkowo ławeczki co kilkaset metrów i jedna lub dwie strefy siłowni plenerowych.
W dyskusji grupy inicjatywnej pojawiają się argumenty, że projekt jest śmiały, ale warto myśleć o założeniach, które urozmaicą ofertę samorządu. Kolejny argument wynika z dostrzeżenia, że gmina Wołomin nadal posiada elementy z założenia przestrzennego, pochodzącego jeszcze z PRL-u. Wpisywało się w pewną koncepcję rozmieszczania w przestrzeni rozwiązań i obiektów, które nie spełniają dzisiaj oczekiwań mieszkańców.

MP