Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Tajny sztab AK w Rudnikach

Data: 20.12.2018 r., godz. 11.00   
W czwartek, 13 grudnia reprezentacja władz Tłuszcza złożyła kwiaty pod pomnikiem „Wolności i Solidarności” w Rudnikach.
W okresie II wojny światowej w Rudnikach (wówczas Malcowizna) mieścił się tajny sztab dowodzenia Armii Krajowej. Ponadto w latach 1942-45 u państwa Leona i Marianny Teleśnickich mieszkała Anna Walentynowicz – działaczka Solidarności. Pomnik upamiętnia te wydarzenia. Ten okres życia Anny Walentynowicz pełen jest tajemnic. Pewne wątki nie zostały wyjaśnione. Temat budzi zainteresowanie historyków z całej Polski. Niejednokrotnie kontaktowali się w tej sprawie z Marcinem Ołdakiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Bracia Wierzbowie

Szczególnie ważnymi postaciami dla Armii Krajowej w tym regionie byli bracia Wacław, Stanisław, Bolesław i Jan Wierzbowie z Krawcowizny (gmina Strachówka). Ich działalność niepodległościowa obejmowała obszar Tłuszcza, Strachówki, Klembowa, Jadowa i Poświętnego. Bracia uczestniczyli w wielu akcjach przeciw Niemcom. Wacław był komendantem tłuszczańskiego Ośrodka AK. Z kolei Stanisław ps. Zawada pełnił funkcję m.in. dowódcy plutonu dywersyjnego, szefa wywiadu i kontrwywiadu. Dziś, dzięki jego wspomnieniom, możemy zapoznać się z wydarzeniami tamtych dni.

Wspomnienia „Zawady”

„Miejsce postoju sztabu znajdowało się ze wsi Malcowizna. To moje nowe zadanie, to były nudy na pudy. Miałem kilkunastu uzbrojonych chłopców i musiałem strzec kilku starszych panów. A tymczasem front wschodni zbliżał się szybko. Już od kilku dni toczyły się zaciekle walki sowieckiego korpusu pancernego z Niemcami w rejonie Wołomina i Radzymina. Pancerny korpus sowiecki przerwał niemiecki front w rejonie Mińska Mazowieckiego i runął wprost na Warszawę. Ten fakt przypuszczalnie przyspieszył wybuch powstania warszawskiego. Sowiecki zagon pozbawiony zaopatrzenia i wsparcia piechoty nie wytrzymał kontrataków niemieckich, Sowieci, z braku paliwa okopywali swoje czołgi i z takich pozycji walczyli z Niemcami. Zostali rozbici, rozproszeni i wzięci do niewoli. W tym czasie rejon Tłuszcza i okolic został nasycony silnie oddziałami niemieckimi. Nie wiedzieliśmy wówczas że tu właśnie, w rejonie naszego działania na przedpolach Wołomina i Tłuszcza Niemcy organizują swoją pierwszą linię obrony Warszawy. W tej sytuacji płk. „Rewera” wydał rozkaz w dniu 6 sierpnia o tymczasowej demobilizacji AK na podległym mu terenie. Walka z Niemcami w ramach akcji „Burza” została przerwana”.
opr. RO