Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowe oblicze przedszkola

Data: 06.12.2018 r., godz. 11.00   
W poniedziałek, 3 grudnia otwarto nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach (gmina Radzymin). Mieści się w nim przedszkole dla około stu dzieci.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 3,7 mln zł. Głównym wykonawcą była firma Hydrotech Instal z Radzymina. Budynek zaprojektował Stanisław Sujkowski z firmy Dom-Bud, a nadzór budowlany sprawował Kazimierz Bogusz z firmy ,,Kazimierz” Nadzór i Doradztwo Budowlane.

Nowe warunki

Na parterze znajdują się: sala do zajęć ruchowych, magazyn, zespół sanitarny, szatnia, pomieszczenia cateringu, administracyjne i socjalne.
Na pierwszym piętrze mieszczą się: cztery sale przedszkolne, łazienki, pokoje (opieki medycznej i terapeutyczny), pomieszczenia biurowe, techniczne i magazynowe. Piętra połączone są windami – osobową i towarową.
Na dziedzińcu postawiono plac zabaw. Zbudowano też dodatkowe miejsca parkingowe, podjazdy, odwodnienie i zbiornik przeciwpożarowy.
Przedszkolaki mają teraz swój kącik, a ok. 300 uczniów szkoły zyskało więcej przestrzeni do nauki. Dzięki inwestycji młode pokolenia mają nowe warunki, umożliwiające harmonijny rozwój.

Otwarcie

Część oficjalną rozpoczęły przemówienia.
– Rozbudowa placówek edukacyjnych była i jest moim priorytetem wobec rosnących potrzeb mieszkańców – podkreślił burmistrz Krzysztof Chaciński.
Głos zabrali również Cezary Wnuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego i Zbigniew Jabłoński, radny i mieszkaniec Starych Załubic.
Następnie miało miejsce przecięcie wstęgi. Budynek poświęcił ks. proboszcz Wojciech Stępień.
Przedszkolaki i nauczyciele otrzymali prezenty od gości w postaci kolorowych zabawek i przyborów edukacyjnych. Na zakończenie dzieci zaprezentowały program artystyczny złożony z piosenek i wierszy. Ostatnim akcentem był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

opr. RO