Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podatki bez zmian to wielka szansa

Data: 06.12.2018 r., godz. 11.00   
Uchwała dotycząca zmian podatku od nieruchomości stała się przedmiotem wielogodzinnych obrad radnych gminy Wołomin w czwartek, 29 listopada. Burmistrz Elżbieta Radwan, dzięki przedstawieniu propozycji dotyczącej podatków, rozpoczęła ważną dla mieszkańców dyskusję. Podjęła ostatecznie decyzję o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad. Podziękowała za konstruktywny dialog i merytoryczne rozmowy.
Jak twierdzi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, zaproszony do Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej decyzja o nie podwyższeniu podatków w Wołominie „jest pierwszym krokiem do dokonania bardzo pozytywnych zmian w ciągu najbliższej kadencji sprawowania władzy przez rząd lokalny”.

Dyskusja i założenia

Podwyżki podatków wzbudzają wiele emocji i częstą dezaprobatę mieszkańców. Podatek od nieruchomości w gminie Wołomin nie był zmieniany od roku 2012 i jest najniższy w porównaniu z podatkami od nieruchomości obowiązującymi w sąsiednich i podobnych do Wołomina samorządach. Jeżeli miały nastąpić jakiekolwiek zmiany w jego wysokości w roku 2019, to należało zgodnie z terminarzem wprowadzić je do końca listopada 2018 roku. Dlatego burmistrz Wołomina podjęła decyzję o zaprezentowaniu tego tematu w programie listopadowej sesji Rady Miejskiej w Wołominie. Pracownicy urzędu przedstawili radnym szczegółowe analizy dotyczące podatku od nieruchomości w gminie Wołomin i sąsiednich gminach oraz wysokość wpływów do budżetu miasta z tytułu tego podatku. Zaprezentowali również dane statystyczne wskazujące na rosnącą ilość mieszkańców (nie wszyscy są zameldowani) oraz zwrócili uwagę na wzrost potrzeb inwestycyjnych i związanych z tym wydatków.

Gratuluję dobrej decyzji


O komentarz dotyczący szans wynikających z pozostawienia podatków bez zmian poprosiliśmy Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha, zaproszonego do Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

(fakty.wwl) Radni i burmistrz Wołomina odstąpili tydzień temu od podniesienia podatków od nieruchomości. Ale teraz stają przed wyzwaniem dotyczącym uporządkowania systemu funkcjonowania gminy (w tym podatków), aby pobudzić realny rozwój, także w zakresie wzrostu w życiu gospodarczym.

(Andrzej Sadowski) – Gratuluję bardzo dobrej decyzji i to na początku kadencji. Może być punktem wyjścia do następnych pozytywnych zmian. Samorząd, który podejmuje decyzje jak ta, to przecież rząd lokalny i tak właśnie należy traktować władzę otrzymaną od obywateli. Osoby wybrane z mandatu społeczności powinny mieć świadomość, że są rządem na swoim terytorium i to od tego rządu w dużej mierze zależy tu i teraz jakość życia. Skoro tak, to ten rząd lokalny, wbrew pozorom, ma sporo uprawnień i możliwości. Widać to w ramach różnych polityk prowadzonych przez rządy lokalne w Polsce, gdzie jedne bankrutują, a inne przy tych samych zasadach, tej samej grawitacji i nawet przy tym samym zanieczyszczonym powietrzu, mają zupełnie odmienne efekty.Jakie?

– W ramach jednego państwa można w odmienny sposób prowadzić lokalną politykę, dotyczącą chociażby przedsiębiorców. Dlaczego przedsiębiorcy przenoszą działalność z innych miejsc? Bo mają lepsze warunki, niższe podatki lokalne i tzw. przyjazny klimat. Zarówno prosta i bardziej złożona analiza pokaże, co od wielu kadencji się sprawdza, a co nie przynosi efektów mimo sporych nakładów finansowych.

Których zagadnień powinna ta analiza dotyczyć? Podatki to jedna kwestia.

– Współpracując z rządami lokalnymi wskazujemy, że podatki są jednym z elementów. Sami przedsiębiorcy zwracali nam uwagę na element godnościowy, czyli sposób traktowania i obsługę ich w urzędach. Oprócz wysokości podatków, ważna jest jakość obsługi przez lokalną administrację. Przedsiębiorcy mając wybór, wolą prowadzić firmy w miejscach, gdzie nie traktuje się ich jako natrętnego petenta, ale bardzo dobrze widzianego obywatela. Zmiana klimatu dla prowadzenia biznesu, to zmiana podejścia w ramach tego samego prawa. Inna kultura pracy urzędu, to chociażby wydawanie decyzji bez zbędnej zwłoki, a to zależy od rządu lokalnego. I tak stało się w wielu miejscach w Polsce.

„Rządy lokalne” proponują podwyższenie podatków, żeby zwiększyć przychody do budżetu.

– Można zwiększyć przychody do budżetu, oferując, jak wiele gmin w Polsce, lepszy serwis, lepszą obsługę, konkurując o przedsiębiorców tak, aby byli zainteresowani przerejestrowaniem swojej firmy i płaceniem tu, a nie gdzie indziej podatków. Warto też przyjrzeć się kosztom i zaproponować oszczędności. Dziś gminy mają także spore pieniądze na poprawę jakości życia, ale są nie zawsze sensownie wydawane i nie przekładają się na zauważalną jego poprawę. Przez Polskę przetacza się m.in. fala pseudo rewitalizacji, gdzie betonuje się piękne rynki, wycina drzewa, a za ciężkie pieniądze robi się przestrzeń „nie do życia”. Mieszkańcy dużych miast, jak Warszawy, szukają dla siebie, przy dobrych połączeniach dojazdowych, miejsc konkurencyjnych, nie tylko cenowo, poza Warszawą. Rząd lokalny może zaoferować, np. lepszy serwis edukacyjny. I tym kilka rządów lokalnych zaczęło wygrywać konkurencję z Warszawą. Można pójść dalej i oddać szkoły w ręce obywateli, bo sami wiedzą najlepiej, jak dbać o poziom wykształcenia dzieci. Tak dzieje się już w wielu miejscach naszego kraju, a wyniki przekraczają najśmielsze oczekiwania.

W gminach podwarszawskich panuje taki pesymistyczny trend, kiedy mówi się o braku szans w zderzeniu z siłą przyciągania stolicy. Jak odwrócić taki trend w myśleniu i wskazać szanse?

– Miejsca, które obumierały, stawały się kwitnącymi oazami. Cała lokalna elita m.in.: politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, duchowni różnych wyznań, artyści powinni zjednoczyć się po to, żeby uchronić małą ojczyznę przed upadkiem i ją rozwijać. Trzeba chcieć i uwierzyć, że ma się atuty albo je stworzyć. Jeśli ktoś uważa, że przez Warszawę nie ma się żadnych szans, nie powinien brać się za sprawowanie władzy.

Czym więc jest niepodjęcie podwyżki podatków w Wołominie?

– Jest pierwszym krokiem do dokonania bardzo pozytywnych zmian przez rząd lokalny.Katarzyna Pazio – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie:

– Ważne, abyśmy jako samorządowcy nie zapominali, że bogactwo gminy zależy od bogactwa jej mieszkańców. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ważną determinantą wzrostu i rozwoju każdej gminy jest przedsiębiorczość, a wysokość podatków ma na nią znaczący wpływ. Cieszę się jednak, że projekt uchwały trafił pod obrady sesji, bo rozpoczął bardzo ważną dyskusję na tematy kluczowe dla rozwoju gminy Wołomin. Nie jest łatwo pogodzić w praktyce fiskalną funkcję podatku – polegającą na dostarczeniu budżetowi jak największych wpływów, niezbędnych do finansowania wydatków – ze stymulacyjną funkcją podatku. Przyszedł czas na przeprowadzenie szerokich konsultacji w tej ważnej sprawie.

Mariusz Pazio