Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pracujemy na sukces Wołomina

Data: 22.11.2018 r., godz. 11.00   
O zwycięstwie w pierwszej turze, o zmianach w kierownictwie urzędu, o planach i pomysłach rozmawiamy z burmistrz miasta i gminy Wołomin Elżbietą Radwan.
Edyta Nowak-Kokosza: Czy spodziewała się pani wygranej?

Elżbieta Radwan: – Miałam ogromną nadzieję, że mieszkańcy Wołomina rzetelnie ocenią ofertę każdego z kandydatów i pozwolą mi kontynuować to, co robiłam przez ostatnie cztery lata. Tak właśnie się stało i to przy frekwencji na poziomie ponad 65 proc., a więc znacznie powyżej średniej krajowej.
Zostałam obdarzona ogromnym zaufaniem – po raz pierwszy w historii burmistrz Wołomina został wybrany w pierwszej turze wyborów. Tym bardziej cenię sobie moje zwycięstwo.
Ale burmistrz nie jest od triumfowania, tylko od ciężkiej pracy. Mieszkańcy jasno opowiedzieli się za zrównoważonym rozwojem, otwartym dialogiem i uczciwym zarządzaniem środkami publicznymi. Nie zawiedziemy tych nadziei – ani ja, ani moi współpracownicy.Proszę zatem przedstawić swoją drużynę.


– Przede wszystkim chcę jasno podkreślić, że to nie jest jakieś zamknięte, hermetyczne grono. Jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi rozsądnymi ludźmi, którym leży na sercu dobro Wołomina. Chcę szukać sojuszników dla rozwiązań służących mieszkańcom wszędzie tam, gdzie można dyskutować w oparciu o fakty, bez krzykactwa, z szacunkiem dla rozmówców.
W nowej Radzie Miejskiej zasiada wielu społeczników i aktywistów, którzy od lat – nie czekając na oklaski – działają dla dobra wołomińskiej społeczności. Cieszy mnie też, że blisko połowę nowych radnych stanowią kobiety – to ogromna zmiana w porównaniu z ubiegłą kadencją.
A wracając do mojej drużyny – to sprawdzony zespół. Stawiałam i stawiam nadal na autentyczne zaangażowanie w sprawy naszej małej ojczyzny, kompetencje, pracowitość, uczciwość i kulturę osobistą. Pierwszy wiceburmistrz Dariusz Szymanowski i drugi wiceburmistrz Łukasz Marek to ludzie, którzy od dawna cieszą się zaufaniem mieszkańców, zdobytym własną sumienną pracą.
Wśród moich najbliższych współpracowników pozostaje Marta Maliszewska – skarbnik gminy i Małgorzata Izdebska – sekretarz, które codziennie udowadniają, że dobro gminy jest dla nich najważniejsze. Moja drużyna to także wspaniali pracownicy urzędu, jednostek organizacyjnych i miejskich spółek.
Jestem przekonana, że razem będziemy kontynuować naszą misję zmieniania Wołomina na lepsze. A plany mamy ambitne.

Ambitne, czyli jakie? Co to oznacza w praktyce?

– Zrównoważony rozwój Wołomina wymaga utrzymania wysokiego tempa inwestycji przy jednoczesnym wparciu otwartego dialogu i działań prospołecznych. Jeśli chodzi o tzw. twarde inwestycje – w najbliższym czasie skupimy się m.in. na rozbudowie dróg i chodników, zagospodarowaniu terenów przykolejowych i dalszym usprawnianiu komunikacji miejskiej. Ponieważ jestem o to często pytana, skorzystam z poczytności Państwa pisma, aby zapewnić, że utrzymamy najwyższe dopłaty w ramach tzw. biletu metropolitalnego, bo to realna ulga dla kieszeni mieszkańców.

Dużo mówi pani o wyrównywaniu szans w kontekście najwrażliwszych grup społecznych.

– Bo to niezwykle ważne zagadnienie. A oprócz tego, że o tym mówię, staram się też dużo robić. I mam sygnały, że mieszkańcy to widzą.
W tej kadencji wybudujemy w Wołominie dom dziennej opieki dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Powstaną nowe siedziby dla organizacji senioralnych, zwiększymy pulę środków na program Remont dla Seniora, wprowadzimy program teleopieki dla osób starszych oraz zapewnimy im darmowe dojazdy do kluczowych punktów na terenie gminy. Zwiększymy też liczbę darmowych badań przesiewowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Lista priorytetów jest naturalnie dużo dłuższa. Zapewniam niedowiarków, że to zadania ambitne, ale też realne.Dariusz Szymanowski
Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w administracji samorządowej, jak i w sektorze prywatnym – jako geodeta i rzeczoznawca majątkowy.
Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz szacowania nieruchomości, ukończył szereg kursów i szkoleń zawodowych. W ramach dotychczasowej działalności koncentrował się przede wszystkim na pracach geodezyjnych, wycenie nieruchomości, gospodarce nieruchomościami oraz postępowaniach administracyjnych.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, redaktor naczelny „Biuletynu Nieruchomości”.
Za działalność społeczną na rzecz upamiętniania historii Polski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Medalem „Pro Patria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Medalem „Anioł Pamięci” im. Williama Beyera.Łukasz Marek
Ukończył politologię na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku zarządzanie projektami informatycznymi. Posiadacz prestiżowych certyfikatów PRINCE2 i AgilePM z zakresu zarządzania projektami.
Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wcześniej współpracował z lokalną prasą. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Departamencie Informacji i Promocji. Karierę w ministerstwie zakończył na stanowisku naczelnika wydziału.
W 2016 r. ponownie podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Wołominie, gdzie został pełnomocnikiem burmistrza ds. polityki senioralnej, cyfryzacji i dostępności, a w lutym 2017 r. – naczelnikiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji.