Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowe władze na Mazowszu i szanse Bezpartyjnych

Data: 22.11.2018 r., godz. 11.00   
Na I posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji (19 listopada) wybrano nowe prezydium sejmiku oraz zarząd województwa. Na czele zarządu ponownie stanął Adam Struzik. Wybór poprzedzały rozmowy, także o obecności w zarządzie Konrada Rytla, radnego do sejmiku z terenów powiatu wołomińskiego, reprezentanta Bezpartyjnych Samorządowców.
Ostatecznie zarząd sejmiku wybrano w niezmienionym składzie. Marszałek Adam Struzik podejmie działania ze swoim dotychczasowymi współpracownikami.

Radni z poszczególnych organizacji


Koalicję Obywatelską (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) w sejmiku województwa reprezentować będą: Katarzyna Bornowska, Helena Cichocka, Piotr Kandyba, Urszula Kierzkowska, Tomasz Kucharski, Elżbieta Lanc, Maciej Lasek, Wioletta Paprocka-Ślusarska, Marcin Podsędek, Wiesław Raboszuk, Rafał Rajkowski, Ludwik Rakowski, Krzysztof Skolimowski, Krzysztof Strzałkowski, Tomasz Śmietanka, Bartosz Wiśniakowski, Jadwiga Zakrzewska oraz Izabela Ziątek. Radnymi województwa VI kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego są: Mirosław Augustyniak, Paweł Obermeyer, Mirosław Adam Orliński, Janina Ewa Orzełowska, Leszek Przybytniak, Adam Struzik, Konrad Wojnarowski i Bożena Żelazowska.
Klub Prawa i Sprawiedliwości tworzą: Joanna Bala, Ewa Białecka, Andrzej Bittel, Artur Czapliński, Łukasz Gołębiowski, Michał Góras, Agnieszka Górska, Maciej Górski, Marcin Grabowski, Michał Grodzki, Radosław Fogiel, Dominika Figurska, Jakub Kowalski, Witold Kołodziejski, Wojciech Kudelski, Katarzyna Lubiak, Mirosław Milewski, Damian Olszewski, Michał Prószyński, Rafał Romanowski, Stefan Traczyk, Wojciech Zabłocki, Tomasz Zdzikot i Krzysztof Żochowski.
Radnym sejmiku z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców został Konrad Rytel.

Prezydium sejmiku

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego będzie Ludwik Rakowski (KO) – radny województwa III, IV i V kadencji, przewodniczący sejmiku IV i V kadencji, burmistrz dzielnicy Wilanów m.st Warszawy. Radni wybrali również trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi Tomasz Antoni Kucharski (KO) – radny województwa III–V kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku, burmistrz dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy; Mirosław Adam Orliński (PSL) – radny województwa IV i V kadencji, prawnik, doktorant prawa konstytucyjnego UW, a także Marcin Podsędek (KO) – radny Sochaczewa VI i VII kadencji, pracownik Kancelarii Sejmu RP.

Zarząd województwa mazowieckiego

Marszałkiem został ponownie Adam Struzik (PSL) – radny województwa I–V kadencji, od 2001 r. marszałek województwa, senator (1991–2001), marszałek Senatu RP (1993–1997). Wicemarszałkami zostali: Wiesław Raboszuk (KO) – radny województwa V kadencji, członek zarządu województwa mazowieckiego (2011–2014), od 2014 r. wicemarszałek, a także Rafał Rajkowski (KO) – radny województwa V kadencji, wiceprezydent Radomia (2014–2015), od 2015 r. członek zarządu województwa mazowieckiego. Na członków zarządu wybrano Elżbietę Lanc (KO) – radną województwa II–V kadencji, starostę węgrowskiego (1998–2001), od 2014 r. członka zarządu województwa mazowieckiego i Janinę Ewę Orzełowską (PSL) – radną województwa IV i V kadencji, członka zarządu województwa (2010–2014), wicemarszałek (2014–2018).

Szanse dla powiatu wołomińskiego

W sejmiku zostało po staremu. Podkreślono znaczenie współpracy Platformy Obywatelskiej (obecnie współpracującej z Nowoczesną, tworząc Koalicję Obywatelską) i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Łącznie koalicja w sejmiku dysponuje 26 głosami na 51 radnych. Z Prawa i Sprawiedliwości pochodzi 24 radnych, którzy pozostają w opozycji. Konrad Rytel reprezentujący Bezpartyjnych Samorządowców, zanim doszło do ogłoszenia ostatecznych wyników był tzw. „języczkiem u wagi”. Wtedy podawano, że KO i PiS mają po 25 radnych. Po ostatecznych wynikach KO i PSL wystarczyło głosów, aby współpracować i tworzyć koalicję. Konradowi Rytlowi proponowano współpracę i robili to przedstawiciele najwyższych władz z poszczególnych ugrupowań. Chciano otworzyć się na środowiska samorządowe. W dyskusji toczącej się pośród samorządowców powiatu wołomińskiego pojawiła się nadzieja, że Konrad Rytel w zarządzie sejmiku może zorganizować upragnioną modernizację chociażby słynnej już drogi 634. Ostatecznie nie zaproszono Bezpartyjnych Samorządowców do współpracy. Rozmowy na wysokim szczeblu nie przyniosły takiego rozwiązania. Partiom w tym momencie przestało zależeć, aby wyciągnąć rękę do środowisk samorządowych. Przedstawiciele Bezpartyjnych nie mają złudzeń. Muszą po prostu zwiększyć swoją obecność. Szykują się teraz na przyszłoroczny start w wyborach parlamentarnych. W działaniach samorządowych trzeba się uczyć od skutecznych wójtów i burmistrzów z miast i gmin powiatu wołomińskiego, którzy do tej pory wiedzieli, jak współpracować z władzami sejmiku i Adamem Struzikiem.

Przyszłość Bezpartyjnych

Bezpartyjni Samorządowcy w wyborach samorządowych pokazali, że można przebić „szklany sufit”. Nastąpiła wreszcie pewna konsolidacja wszystkich samorządowców, którzy podobnie myślą i uważają, że uprawianie polityki samorządowej, a także centralnej nie może być walką dwóch partii. Otworzyli się na szeroko pojętą współpracę. Pokazali, że można zaangażować się w swojej lokalnej społeczności, gminie, powiecie, województwie dla rozwiązywania problemów niezależnie od tego, kto jakie barwy reprezentuje. Traktują partie jako organizmy skostniałe, zarządzane centralnie. Cenią autonomiczność i wymianę myśli. Pojawili się na sejmikowej mapie Polski, mimo że nie byli dopuszczani do mediów. Mieli podobne cele ze Stowarzyszeniem Kukiz'15 (np. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze), ale współpraca się nie ułożyła. Informowali, że chciano ich traktować jak „mięso wyborcze”. Przedstawiciele Bezpartyjnych zapewniają, że nie są epizodem na jedne wybory. Widzą, że zmiany nadal są potrzebne. Planują konsolidację i chcą się sprawdzić już w przyszłym roku.Mariusz Pazio