Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Intensywnie i pracowicie

Data: 04.10.2018 r., godz. 11.00   
O dobiegającej kadencji i planach na przyszłość rozmawiamy z wójtem Klembowa Rafałem Mathiakiem.
Aldona Maliszewska: Kończy się pierwsza kadencja, w której sprawował Pan funkcję wójta Klembowa. Jakie są Pana refleksje?

Rafał Mathiak:
– Czas biegnie nieubłaganie. Te cztery lata minęły bardzo szybko. Pewnie dlatego, że był to dla mnie osobiście niezwykle intensywny i pracowity okres. Czas dokonywania znaczących zmian w gminie i w urzędzie, ale też czas zbierania nowych doświadczeń. Kończę tę kadencję z podniesionym czołem i z satysfakcją wykonanej pracy. Mam poczucie, że wywiązałem się ze złożonych obietnic i zapowiadane przeze mnie zmiany w zarządzaniu gminą przyniosły pozytywne efekty. Chcąc kontynuować pracę na rzecz naszej gminy, ubiegam się o wybór na drugą kadencję.
Jak mógłby Pan podsumować minione cztery lata? Co jeszcze pozostaje w sferze planów na przyszłość?


– Ostatnie cztery lata to dynamiczny rozwój naszej gminy. To realizacja nie tylko wielu inwestycji za kwotę 40 milionów złotych, ale także utworzenie nowych miejsc w przedszkolu, poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, wzbogacenie oferty kulturalnej poprzez uruchomienie „Kina za Rogiem”, zwiększenie ilości i rodzaju zajęć w GOK-u czy przeniesienie do nowoczesnej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej.
To również szereg działań poprawiających estetykę naszego otoczenia. To dbanie o systematyczne sprzątanie miejsc publicznych. Wreszcie to też poprawa wizerunku urzędu i to nie tylko zewnętrznej elewacji, ale przede wszystkim stworzenie szerokiej oferty e-usług dla mieszkańców: e-dzienniki w szkołach, e-rekrutacja do przedszkoli, biblioteka online. Zrealizowaliśmy wiele programów i akcji prozdrowotnych m.in. bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów, program nauki pływania dla uczniów, promujemy lokalne produkty kulinarne pod nazwą „Smaki Ziemi Klembowskiej”.
Do największych sukcesów należy również dodać zwodociągowanie w 100% naszej gminy, z czego jestem nadzwyczaj dumny, gdyż jesteśmy pierwszą gminą w regionie, która może się tym pochwalić.
Niemniej jednak jest jeszcze sporo do zrobienia, głównie jeśli chodzi o infrastrukturę drogową i kanalizacyjną. Poprawy i rozbudowy wymaga cały czas baza oświatowa. Mamy konkretny plan działania ustalony w uchwalonej w 2015 roku Strategii Rozwoju Gminy. Konsekwentnie ten plan realizujemy.

Jakie największe wyzwania dostrzega Pan na następne lata w gminie Klembowie?


– Największym wyzwaniem na kilkanaście następnych lat jest zmiana charakterystyki naszej gminy. Zmieniamy się z typowo wiejskiej gminy na gminę podmiejską o charakterze siedliskowym, z dynamicznym wzrostem ilości mieszkańców. Generuje to zupełnie inne potrzeby, problemy, ale również oczekiwania mieszkańców wobec gminy. Wyzwaniem jest sprostanie tym oczekiwaniom, ale również praca nad budowaniem tożsamości lokalnej i integracja społeczna. Coraz to większe znaczenie odgrywa możliwość podjęcia przez naszych mieszkańców pracy zawodowej w najbliższej okolicy, bez konieczności uciążliwych dojazdów. To też jest wyzwanie dla samorządu.

Klembów za dziesięć lat. Jaką ma Pan wizję gminy na 2028 rok?

– Dążymy do tego, aby nasza gmina była najlepszym na Mazowszu miejscem do zamieszkania. Z bogactwem natury, z sielskością, z rzekami, z lasami, ale z dobrą infrastrukturą techniczną i dobrym dojazdem do Warszawy. To jest wyznacznik wszelkich naszych działań, związanych z rozwijaniem oferty sportowo-kulturalnej oraz edukacyjnej, mający również wpływ na wybór przedsięwzięć inwestycyjnych.